Śpiewnik kościelny/Msza na Boże Narodzenie pasterska

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza adwentowa roratna Msza na Boże Narodzenie pasterska Msza na Boże Narodzenie zwyczajna
Msza adwentowa roratna Msza na Boże Narodzenie pasterska Msza na Boże Narodzenie zwyczajna

MSZA
Na Boże Narodzenie Pasterska.


Na Introit.

\relative c'{
   \clef tenor
   
   \autoBeamOff

   \stemDown c4 d8 b c4 \stemUp g | \stemDown e'8 e f d e4 r \bar ":|:" \break
   c8 e c e f d b \stemUp g | \stemDown c e c e \break
   f d b \stemUp g | \stemDown c c d d c4 r \bar ":|" \break
}
\addlyrics{ \small {
Wśród nocnej ci - szy głos się roz -- cho -- dzi: 
Czem -- prę -- dzej się wy -- bie -- raj -- cie, 
Do Be -- tle -- em po -- spie -- szaj -- cie, 
Przy -- wi -- tać Pa -- na. 
} }
\addlyrics{ \small {
Wstań -- cie Pa -- ste -- rze, Bóg się wam ro -- dzi;
} }Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie Pasterze, Bóg się wam rodzi;
Czemprędzej się wybierajcie,
Do Betleem pospieszajcie,
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszyslkiemi znaki danemi sobie:
Jako Bogu cześć mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości:

Ach witaj Zbawco zdawna żądany!
Cztery tysiące lat wyglądany:
Na ciebie Króle, Prorocy
Czekali, a tyś tej nocy,
Nam się objawił.

I my czekamy na ciebie Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

Na Gloria.

Pienia Aniołów brzmią pod niebiosy,
Śpiewajmy z niemi wspólnemi głosy:
Chwała Bogu w wysokości,
A ludziom na tej nizkości,
Niech pokój będzie.

Ojcze przedwieczny, Królu na niebie!
Coś nam dał Syna, wielbimy ciebie:
Chwała Bogu i t. d.

O Synu Boży! przyjm dziękczynienie,
Za twoje dla nas dziś narodzenie.
Chwała Bogu i t. d.

Ty w chwale Ojca sam jesteś Święty,
Wraz z Duchem święlym Bóg niepojęty.
Chwała Bogu i t. d.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna lub dwie strofy Pieśni: Gdy się Chrystus rodzi, jak na str. 772.

Na Credo.

Wierzę w jednego Boga na niebie,
Ojca, co ten świat stworzył dla siebie:
I w Jezusa Syna jego,
We wszyslkiem Ojcu równego,
Pana naszego.

Który chcąc zbawić nas ludzkie plemię,
Z górnych niebiosów zstąpił na ziemię:

  Z Ducha świętego poczęty,

Rodzi się między bydlęty,
Z Maryi Panny.


Klęcząc.


Umarł, a potem gdy powstał żywy,
Wzniósł się do nieba, Bóg, człek prawdziwy:
Zkąd, gdy trąba na sąd wzbudzi,
Przyjdzie sądzić wszystkich ludzi,
W dzieli ostateczny.

Zarówno wierzę w Ducha świętego,
Od Ojca, Syna, pochodzącego:
Wierzę Kościół, w nim zbawienie,
Wierzę grzechów odpuszczenie,
I żywot wieczny.

Na Offerotorium.

Śpiewa się dalszy ciąg Pieśni: Gdy się Chrystus rodzi.

Na Sanctus.

Śpiewajcie wespół głosami swemi,
Anieli w niebie, a my na ziemi:
Święty, Święty, zawsze Święty,
Bóg zastępów, niepojęty
W swym Majestacie.

Pełne są nieba Boże twej chwały,
Pełna jest ziemia, pełen świat cały:
Niechaj wszystko się zdumiewa,
Niechaj wszystko Święty śpiewa
Bogu naszemu.

Po Podniesieniu.

Zawitaj Jezu dziś narodzony,
A w Sakramencie tym utajony:
Padamy na twarz przed tobą,
Wierząc żeś jest pod osobą
Chleba i wina.

Błogosławiony! coś dla nas przyszedł,
Z czystych wnętrzności panieńskich wyszedł:
Tobie śpiewamy Hosanna,
Którego zrodziła Panna
Nienaruszona.

Na Agnus.

Baranku Boży! co ludzkie winy
Przyszedłeś gładzić, Boże jedyny!
I zaraz od urodzenia,
Rozpoczynasz swe cierpienia,
Przepuść nam Panie.

Baranku Hoży! co świata długi,
Przyjąłeś na się w postaci sługi,
I wypłacasz nadobficie,
Poświęcając za nas życie,
Przepuść nam Panie.

Baranku Boży! niepokalany,
Coś za nas poniósł na krzyżu rany:
Do ciebie grzeszni wołamy,
Twojej litości błagamy,
Przepuść nam Panie.
Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).