Śpiewnik kościelny/Msza na Zielone Świątki

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Msza w czasie Wielkanocnym Msza na Zielone Świątki Msza na Boże Ciało
Msza w czasie Wielkanocnym Msza na Zielone Świątki Msza na Boże Ciało

MSZA
Na Zielone Świątki.


Na Introit.
Melodyja następująca lub Wielkanocna z dodaniem Alleluja.\relative c'{
   \clef tenor

   \autoBeamOff

   \stemDown c4 \stemUp g a a| g f f e | \stemDown e' d b8[ c] d4 | \break
   c4 b \stemUp a g \bar "." \stemDown c d e d | c b \stemUp a g | \break
   \stemDown c4 \stemUp g \stemDown c e | d b d c \fermata \bar "|."
}
\addlyrics{ \small {
Pa -- mią -- tkę dnia Świą -- te -- czne -- go,
Ze -- sła -- nia Du -- cha świę -- te -- go,
Z_ko -- ścio -- łem dziś ob -- cho -- dzi -- my,
I da -- wcę da -- rów wiel -- bi -- my.
} }Pamiątkę dnia Świątecznego,
Zesłania Ducha świętego,
Z kościołem dziś obchodzimy,
I dawcę darów wielbimy.

W tym dniu gdy się wraz modlili
Apostołowie, w tej chwili
Szum powstaje — płomieniste
Widzą języki ogniste.

Boskim ogniem zapaleni,
Duchem świętym napełnieni,
Śmiało wśród tłumu wielkiego,
Głoszą ukrzyżowanego.

Piotr święty jednem kazaniem,
Ducha świętego działaniem,

Tak wpływa na słuchające,
Iż nawraca trzy tysiące.

A gdy mają rozkaz dany,
Rozejść się między pogany,
Tam mocą słowa i cudów,
Nawracają mnóstwo ludów.

Twoje to są dziwne sprawy,
Duchu święty Boże prawy,
Spuść i na nas twe promienie,
A wnet znikną błędów cienie.

Na Gloria.

Chwała Bogu, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Przed Ewangeliją.

Śpiewa się jedna strofa Prozy: Zstąp Duchu przenajśw. str. 146.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 299. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się dolszy ciąg Prozy: Zstąp Duchu przenajśw.

Na Sanctus i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej, patrz na str. 912. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 302.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).