Śpiewnik kościelny/Msza na Boże Ciało

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MSZA
Na Boże Ciało
i podczas 40sto godzinnego nabożeństwa.


Na Introit.\relative c'{
   \clef tenor
   \time 3/2
   
   \autoBeamOff

   \stemDown c2 b c | \stemUp a4. g8 f2 e \bar ":|:" \stemDown b'4 c d2 d | \break
   c4 d e2 e | f4 d c2 b | c1 r2 \bar ":|"
}
\addlyrics{ \small {
Przyj -- mij od nas po -- kło -- ny,
W_tym naj -- świę -- tszym Sa -- kra -- men -- cie,
Nam wy -- sta -- wio -- ny.
} }
\addlyrics{ \small {
O Je -- zu u -- ta -- jo -- ny,
} }Na Gloria.

Chwała ci Boże w niebie!
My lud twój wielbim ciebie:
Wspierajże nas łaską swoją
W każdej potrzebie.

Dzięki tobie składamy,
Chwałę twą ogłaszamy,
Ojcze Boże! bo cię Królem
Nieba być znamy.

O Jezu dobrotliwy,
Synu noga prawdziwy,
Który gładzisz grzechy świata,
Bądź litościwy.

Bo ty sam jesteś święty,
Wiecznością nieobjęty,
Wespół z Ojcem, z Duchem świętym,
Bóg niepojęty.

Na Graduał.

Śpiewa się jedna strofa Pieśni: Chwal Syonie, podług swej melodyi, jak na str. l65. lub inna.

Na Credo.

Wierzę w Boga prawego,
W trzech osobach jednego,
W Ojca który niebo, ziemię
Stworzył z niczego.

I w Słowo niestworzone,
Ale z Ojca zrodzone,
W Jezusa Pana naszego,
Wespół z nim czczone.

Ten nędzą ludzką tknięty,
Duchem świętym poczęty,
Narodził się z czystej Panny,
Między bydlęty.

Klęcząc.


W mękach umarł zbolały,
Zmartwychwstał pełen chwały,
Wstąpił w niebo, ztamtąd przyjdzie
Sądzić świat cały.

Wierzę w Ducha świętego,
Jako w Boga prawego:
Oczekuję ciał powsiania,
Życia wiecznego.

Na Offertorium.

Śpiewa się dalszy ciqg Pieśni na Graduał zaczęte.

Na Sanctus.

Święty Bóg, Święty, Święty,
Niech każdy czcią przejęty,
Śpiewa z nami, Pan zastępów,
Bóg niepojęty.

Na odblask jego chwały,
Zdumiewa się świat cały:
Przed ogromem Majestatu
Pada struchlały.

Po Podniesieniu.

Oto już wykonana,
Niepojęta przemiana,
Chleba w ciało, a wina w krew
Jezusa Pana.

Więc, jako przykaz mamy,
Śmierć twoją wspominamy,
A upadłszy nizko na twarz,
Dzięki składamy.

Na Agnus.

Któryś za ludzkie syny,
Poniósł śmierć z ich przyczyny,
Baranku niepokalany,
Odpuść nam winy.

Tyś Ojcowskie kochanie,
Tyś nasze przebłaganie,
Baranku niepokalany,
Daruj karanie.

Karmisz nas ciałem twojem,
Napawasz krwi swej zdrojem,
Baranku niepokalany,
Obdarz pokojem.

Aby w dzień ostateczny,
Każdy z nas był bezpieczny,
Daj się nam godnie pożywać
Na żywot wieczny.

Na Przeżegnanie.

Niech będzie pochwalony,
Sakrament wystawiony,
Teraz, zawsze i po wszystek
Czas nieskończony.


UWAGA. Msza II na Boże Ciało: U podnóżka, str. 683.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).