Śpiewnik kościelny/Msza w czasie Wielkanocnym

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

MSZA
W czasie Wielkanocnym.


Na Introit.\relative c'{
   \clef tenor
   
   \autoBeamOff

   \stemDown c4 c c b8[ c] | d4 c8[ b] \stemUp a4 g \fermata | g \stemDown a8[ b] c4 b | \break
   \stemUp a4 g f  e \fermata \bar "." e e e g | f e a g \fermata | \break
   e e e g | f e a g \fermata | \stemDown c8[ d16 e] d4. b8 c4 \fermata \bar "|."    
}
\addlyrics{ \small {
Wśród ra -- do -- ści i we -- se -- la,
Z_zmar -- twych -- wsta -- nia Zba -- wi -- cie -- la,
Bo -- gu cześć i chwa -- łę daj -- my,
Wspó -- lne -- mi gło -- sy śpie -- waj -- my: Al -- le -- lu -- ja.
} }

Wśród radości i wesela,
Z zmartwychwstania Zbawiciela,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Wspólnemi głosy śpiewajmy: Alleluja.

Chrystus Pan zmartwychwstał żywy,
Dowiódł że jest Bóg prawdziwy,
Pohańbił swe przeciwniki,
Uradował zwolenniki . . Allel.

Nas z mocy piekła wykupił,
Śmierć zwyciężył, otchłań złupił,
Wydarł jeńce i samego
Pojmał księcia piekielnego . . Allel.

Tej radości i Anieli,
Co byli przy grobie w bieli,
Uczestnikami się stali,
I niewiasty pocieszali . . Allel.

Cieszmy się więc chrześcijanie,
Bo gdy przyjdzie zmartwychwstanie,
Jeźli z Chrystusem cierpiemy,
Tak jak on zmartwychwstaniemy . . Allel.

A jak Chrystus grób porzucił,
Więcej do niego nie wrócił,
Tak my z grzechów powstawajmy,
Więcej do nich nie wracajmy . . Allel.

Na Gloria.

Chwała Bogu, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 298. — Melodyja jak tu na Introit.

Przed Ewangliją.

Śpiewa się: Przez twoje święte i t. d. patrz na str. 128.

Na Credo.

Wierzę mocno, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 299. — Melodyja jak tu na Introit.

Na Offertorium.

Śpiewa się Pieśń: Chrystus Pan, i t. d. na str. 133. lub inna.

Na Sallctlls i po Podniesieniu.

Aniołowie i t. d. ze Mszy Adwentowej, patrz na str. 912. Melodyja jak tu na Introit.

Na Agnus.

Baranku Boży, ze Mszy Kyrie Ojcze, na str. 302.Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).