Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 21 lutego 1934 r. o odznaczeniu „Wawrzyn Akademicki”

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo uchylone


Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o odznaczeniu „Wawrzyn Akademicki”
Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o odznaczeniu „Wawrzyn Akademicki”
z dnia 21 lutego 1934 r.
Publikator: M.P. 1934, nr 74, poz. 113

Uwaga! Tekst niniejszy w języku polskim został opublikowany w 1934 roku.
Stosowane słownictwo i ortografia pochodzą z tej epoki, prosimy nie nanosić poprawek niezgodnych ze źródłem!


113.

ZARZĄDZENIE

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

z dnia 21 lutego 1934 r.

o odznaczeniu „Wawrzyn Akademicki”.

Na podstawie art. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o Polskiej Akademji Literatury (Monitor Polski Nr. 234, poz. 254) zarządzam co następuje:

§ 1.

Ustanawia się odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” w celu wyróżniania osób zasłużonych dla literatury polskiej.

§ 2.

„Wawrzyn Akademicki” dzieli się na dwa stopnie: złoty „Wawrzyn Akademicki” i srebrny „Wawrzyn Akademicki”.

§ 3.

Odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” nadawane jest osobom, które zasłużyły się dla literatury polskiej przez:
1) wybitną twórczość literacką,
2) wybitną działalność w dziedzinie opieki nad piśmiennictwem polskiem,
3) wybitną pracę wydawniczą, organizacyjną i t. p. w dziedzinie literatury pięknej,
4) szerzenie zamiłowania do literatury polskiej,
5) krzewienie czytelnictwa,
6) przyczynienie się wogóle do wzrostu zainteresowania polską twórczością literacką.

§ 4.

(1) Odznaka złotego „Wawrzynu Akademickiego”, średnicy 38 mm, składa się z sześciu złotych ramion, złączonych ażurowemi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte czerwoną emalją; na emalji srebrny monogram „AL”; odwrotna strona gładka złota.
(2) Odznaka srebrnego „Wawrzynu Akademickiego”, średnicy 38 mm, składa się z sześciu srebrnych ramion, złączonych ażurowemi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte żółtą emalją; na emalji srebrny monogram „AL”; odwrotna strona gładka srebrna.
(3) Odznakę złotego i srebrnego „Wawrzynu Akademickiego” nosi się na wstążce zielonej z białemi paskami wzdłuż brzegów; szerokość wstążki wynosi 37 mm; odznaka złota i srebrna połączona jest ze wstążką zapomocą kółka złotego, względnie srebrnego.
(4) Wzór rysunkowy odznaki „Wawrzynu Akademickiego” zawarty jest w załączniku.

§ 5.

Odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” nadaje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek Polskiej Akademji Literatury.

§ 6.

Osoby odznaczone „Wawrzynem Akademickim” otrzymują oprócz odznaki dyplom, stwierdzający nadanie odznaczenia z wyszczególnieniem nagrodzonych zasług.

§ 7.

Osoby odznaczone „Wawrzynem Akademickim” pokrywają rzeczywiste koszty wykonania odznaki.

§ 8.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego:

(—) J. Jędrzejewicz.


Załącznik do poz. 113.


Ten tekst nie jest objęty majątkowymi prawami autorskimi lub prawa te wygasły. Jest zatem w domenie publicznej.