Strona:Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o odznaczeniu Wawrzyn Akademicki (z dnia 21 lutego 1934).pdf/1

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  113.

  ZARZĄDZENIE

  Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego

  z dnia 21 lutego 1934 r.

  o odznaczeniu „Wawrzyn Akademicki”.


  Na podstawie art. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 1933 r. o Polskiej Akademji Literatury (Monitor Polski Nr. 234, poz. 254) zarządzam co następuje:

  § 1.


  Ustanawia się odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” w celu wyróżniania osób zasłużonych dla literatury polskiej.

  § 2.


  „Wawrzyn Akademicki” dzieli się na dwa stopnie: złoty „Wawrzyn Akademicki” i srebrny „Wawrzyn Akademicki”.

  § 3.


  Odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” nadawane jest osobom, które zasłużyły się dla literatury polskiej przez:
  1) wybitną twórczość literacką,
  2) wybitną działalność w dziedzinie opieki nad piśmiennictwem polskiem,
  3) wybitną pracę wydawniczą, organizacyjną i t. p. w dziedzinie literatury pięknej,
  4) szerzenie zamiłowania do literatury polskiej,
  5) krzewienie czytelnictwa,
  6) przyczynienie się wogóle do wzrostu zainteresowania polską twórczością literacką.

  § 4.


  (1) Odznaka złotego „Wawrzynu Akademickiego”, średnicy 38 mm, składa się z sześciu złotych ramion, złączonych ażurowemi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte czerwoną emalją; na emalji srebrny monogram „AL”; odwrotna strona gładka złota.
  (2) Odznaka srebrnego „Wawrzynu Akademickiego”, średnicy 38 mm, składa się z sześciu srebrnych ramion, złączonych ażurowemi polami; w środku na skrzyżowaniu ramion eliptyczne pole pokryte żółtą emalją; na emalji srebrny monogram „AL”; odwrotna strona gładka srebrna.
  (3) Odznakę złotego i srebrnego „Wawrzynu Akademickiego” nosi się na wstążce zielonej z białemi paskami wzdłuż brzegów; szerokość wstążki wynosi 37 mm; odznaka złota i srebrna połączona jest ze wstążką zapomocą kółka złotego, względnie srebrnego.
  (4) Wzór rysunkowy odznaki „Wawrzynu Akademickiego” zawarty jest w załączniku.

  § 5.


  Odznaczenie „Wawrzyn Akademicki” nadaje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek Polskiej Akademji Literatury.

  § 6.


  Osoby odznaczone „Wawrzynem Akademickim” otrzymują oprócz odznaki dyplom, stwierdzający nadanie odznaczenia z wyszczególnieniem nagrodzonych zasług.

  § 7.


  Osoby odznaczone „Wawrzynem Akademickim” pokrywają rzeczywiste koszty wykonania odznaki.

  § 8.


  Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Minister Wyznań Religijnych

  i Oświecenia Publicznego:

  (—) J. Jędrzejewicz.  Załącznik do poz. 113.

  Wawrzyn akademicki (odznaczenie 1934).gif