Wyrok podzielaiący Order S. Stanisława na cztery klassy i przepisuiący sposób noszenia onegoż, na dniu 1. Grudnia 1815 r. nastąpiony

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Prawo historyczne


Wyrok podzielaiący Order S. Stanisława na cztery klassy i przepisuiący sposób noszenia onegoż
Wyrok podzielaiący Order S. Stanisława na cztery klassy i przepisuiący sposób noszenia onegoż
na dniu 1. Grudnia 1815 r. nastąpiony
Publikator: Dziennik Praw Królestwa Polskiego Tom I (1816), nr 2, str. 144-150

Wypis z protokółu Sekretaryatu Stanu

Królestwa Polskiego.

My z Bożéy Łaski ALEXANDER I.

Cesarz Wszech Rossyi Król Polski.

etc. etc. etc.Zapatrzywszy się na artykuły 44 i 160 Ustawy Konstytucyinéy Naszego Królestwa Polskiego, zważaiąc iż pożyteczném byłoby, rozciągnąć oznaki Naszego Ukontentowania do większéy liczby urzędników i Obywateli celuiących gorliwością w służbie kraiowéy, i przywiązaniem ku Naszéy osobie, i przez ustopniowanie tychże oznak, wzbudzić szlachetne ubieganie się,
Postanowiliśmy i stanowiemy.

Artykuł 1.

Order Polski Świętego Stanisława dzielić się będzie na cztery klassy.

Artykuł 2.

Ozdoba pierwszéy klassy pozostanie iak iest teraz noszoną przez Kawalerów rzeczonego Orderu.

Artykuł 3.

Ozdoba drugiéy klassy noszona będzie na Szyi z ustanowioną dla pierwszéy klassy gwiazdą.

Artykuł 4.
Ozdoba trzeciéy klassy będzie podobnie noszoną na Szyi lecz bez gwiazdy.

Artykuł 5.

Ozdoba czwartéy klassy będzie noszona przy dziurce guzika od sukni.

Artykuł 6.

Dla udzielonych przez Nas ozdob zachowuie się wstęga czerwona morowa z podwóynym brzegiem białym, iak iest przepisano Dekretem Króla Imci Saskiego z dnia 16. Lutego 1809.

Artykuł 7.

Nikt odtąd nie będzie zaszczycony Orderem wyższéy klassy, ieżeli Orderu niższéy poprzedniczo nie uzyskał.

Artykuł 8.

W reszcie zachowuiemy sobie Uchwalenie Statutów rzeczonego Orderu, i wydanie rozkazów ku onych ogłoszeniu.
Dan w Warszawie dnia 1. Grudnia 1815 roku.

(podpisano) ALEXANDRE.

  przez Cesarza i Króla
  Minister Sekretarz Stanu
  Ignacy Sobolewski.
   
  Zgodno z Oryginałem
  Minister Sekretarz Stanu
  (podpisano) Ignacy Sobolewski.
   
  Za Zgodność
  Radzca zastępuiący Sekretarza Stanu
  (podpisano) Plater.
   
Zgodno z Wypisem  
Minister Sprawiedliwości  
Wawrzecki.  

Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).