Indeks:Dziennik praw Królestwa Polskiego. T. 1, nr 1-7 (1816).pdf

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Chcesz Zarezerwować ten Indeks,
wpisz swoją nazwę użytkownika
na stronie Rezerwacji.

Tytuł

Dziennik praw Królestwa Polskiego. T. 1

Autor

Królestwo Polskie

Rok wydania

1816

Źródło

skany na commons

Strony
 • Okładka

A

 • Dziennik Praw Nro. 1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

 • Dziennik Praw Nro. 2

105

106 107 108 109 110 111 112

113 114

115 116 117 118 119 120

121

122 123 124 125

126 127 128 129 130 131

132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

144 145 146 147 148 149 150 151 152

153 154 155 156 157

158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

169 170 171 172 173 174 175 176

177 178 179 180

181 182 183 184

 • Dziennik Praw Nro.3

184a 184b

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214

215 216 217 218 219 220 221

222 223 224 225 226 227 228 228a 228b

229 230 231 232 233 234 235 236

237 238 239 240

241 242

 • Dziennik Praw Nro. 4

243 244

 • Statut organiczny dla Rady Stanu przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, pod dniem 19. Listopada/1. Grudnia 1815 r. wydany

245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

 • Organizacya wewnętrzna dla zgromadzenia ogólnego Rady Stanu, przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Krola Polskiego, pod dniem 19. Listopada/1.Grudnia 1815 r. wydana

271 272 273 274 275 276

 • Organizacya wewnętrzna dla Rady Administracyinéy przez Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, na dniu 19. Listopada/1. Grudnia 1815 r. wydana

277 278 279 280 281 282

 • Dziennik Praw Nro. 5

283 284

 • Statut Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Krola Polskiego o prawach politycznych i obywatelskich, o Seymikach, o zgromadzeniach Gminnych, i o Seymie; na dniu 19. Listopada/1. Grudnia 1815 roku wydany

285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348

 • Wyrok Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, z dnia 5./17. Marca 1816 r. o Radzcach Stanu nadzwyczaynych, o Referendarzach Stanu, i o Referendarzach Stanu nadzwyczaynych

349 350 351 352

 • Wyrok Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, z dnia 5./17. Marca 1816 r. oznaczaiący sposób, w iakim podania osądzonych na karę, a do Łaski Jego udaiących się załatwiane bydź maią

353 354

 • Dziennik Praw Nro. 6

355 356

 • Wyrok Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, z dnia 15./27. Marca 1816 r. upoważniaiący Namiestnika do przeniesienia na raz ieden Attrybucyi Rad Woiewódzkich z Ustawy Konstytucyinéy i Statutu Organicznego, o reprezentacyi Narodowey Im należących się

357 358 359 360 361 362

 • Statut Organiczny Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi i Króla Polskiego, z dnia 15./27. Marca 1816 r. względem Seymików i Zgromadzeń Gminnych, w iakich Powiatach i Okręgach Gmin odbywać się maią

363 364

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 23. Kwietnia 1816 r. zapobiegaiące zbiegostwu woyskowych, wynaymuiących się za Flisów lub Orylów

365 366 367 368 369 370 371 372

 • Postanowienie Namiestnika Krolewskiego, z dnia 7. Maia 1816 r. polecaiące Władzom Administracyinym Woiewódzkim, sporządzenie bezzwłoczne Spisu Osób zamieszkałych w Powiatach i Okręgach Gminnych, używaiących Praw Obywatelskich

373 374 375 376 377 378 379 380 381

 • Postanowienie Namiestnika Krolewskiego, z dnia 11. Maia 1816 r. stanowiące na Przedmieściu Pradze, składaiącem Cyrkuł 8. Miasta Stolecznego Warszawy, oddzielną Administracyą i Policyą, sprawować się maiącą w mieyscu przez Burmistrza, i przepisuiące sposób wykonania téyże, i oznaczaiące Fundusze na utrzymywanie

382 383 384 385 386 387 388

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 15. Maia 1816 r. zmieniaiące wyraz naywyższéy w Artykule 8. Wierszu trzecim, na karcie 370. na wyraz naybliższéy

389 390

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 15. Maia 1816 r. oznaczaiące prawidła, podług których roboty około dróg publicznych maią bydź wykonywane

391 392 393 394

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 15. Maia 1816 r. stanowiące iż wszelkie dzieła drukowane, lub w rękopismach, Dzienniki, pisma peryodyczne, zbiory historyi naturalnéy, nasiona roślinne, tudzież Machiny do nauk, umieiętności, kunsztów i rolnictwa służące dla Kommissyi Rządowych, Towarzystwa Przyiaciół Nauk i instytutów publicznych kraiowych, od opłaty cła na komorach wolne bydź maią

395 396

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 15. Maia 1816 r. przepisuiące porządek zgromadzeń powiatowych i gminnych, oraz odnawiania Reprezentantów w Izbie Poselskiéy

397 398 399 400

 • Dziennik Praw Nro. 7

401 402

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 21. Maia 1816 r. stanowiące iż nikt z urzędników iakiegokolwiek stopnia bez pozwolenia oddalić się nie powinien pod odpowiedzialnością

403 404

 • Dekret Nayiaśnieyszego Pana, z dnia 3./15. Maia 1816 r. upoważniaiący Namiestnika mianować Sędziów do dwoch pierwszych Instancyi, i na Urzędy Administracyine aż do czasu zwołania pierwszych Seymików i Zgromadzeń Gminnych

405 406 407 408

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 1. Czerwca 1816 r. stanowiące szczególną Dyrekcyą nad Administracyą Lasów Narodowych i Koronnych

409 410 411 412

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 5. Lipca 1816 r. pozwalaiące Miastom tym Królestwa Polskiego, które maią Prawo do pobierania opłaty od wprowadzania do nich piwa kraiowego, pobierać opłatę do Kass mieyskich, od wprowadzenia do nich nie tylko piw kraiowych, ale też i wszelkich zagranicznych, pod nazwiskiem porteru, piwa Angielskiego, lub iakiegokolwiek bądź innego

413 414 415 416

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 6. Lipca 1816 r. mocą ktorego Stolica obwodu Stanisławowskiego dotychczas w mieście Stanisławowie będąca, przeniesioną zostala do miasta dziedzicznego Mińska, iako więcey wygód i potrzebnych budowli do umieszczenia Władz Sądowych, Administracyinych i Skarbowych maiącego

417 418 419 420

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 19. Lipca 1816 r. zaprowadzaiące w całem Królestwie Polskiem, na mieysce dawnieyszego, które się znosi, ogólne towarzystwo ogniowe, do którego bez wyiątku wszystkie Miasta należą. Jego urządzenie, rozkład Składek, zabespieczenie onych, aby nie na inny przedmiot, tylko na dopomożenie Pogorzelcom stawiania nowych domów na mieysce spalonych, użyte były. Niemniéy trwaiące dotąd Towarzystwo ogniowe wsiów zachowuiące

421 422 423 424 425 426 427 428

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 6. Sierpnia 1816 r. przenoszące Stolicę Woiewództwa Krakowskiego z miasta Miechowa, z powodu niedogodności do miasta Kielce do dóbr narodowych należącego

429 430

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 22. Czerwca 1816 r. Attrybucye z Ustawy Konstytucyinéy i Statutu Organicznego o Reprezentacyi Narodowéy, pod dniem 1. Grudnia/19. Listopada 1815 roku zapadłego, należące do Rad Woiewódzkich, a tyczące się sporządzenia ksiąg Obywatelskich i spisów osób, którym prawo głosowania na zgromadzeniach politycznych służy, przenoszące na ten iedyny raz na dotychczasowe Rady Departamentowe

431 432

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 17. Sierpnia 1816 r. przeznaczaiące Prezydentowi miasta Stołecznego Warszawy do pomocy zastępcę

433 434 435

 • Postanowienie Namiestnika Królewskiego, z dnia 17. Sierpnia 1816 r. urządzaiące ostateczne Termina wypłat Skarbowi należnych, z szacunku Dóbr niegdyś Kameralnych, prawem dziedzicznem od rządu Austryackiego nabytych

436 437 438 439 440

 • Wykaz Rzeczy w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego w Tomie I. zawartych.

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi

 • Okładka

B

Postęp

Nie wszystkie strony zostały przepisane

Status dod.

Brak informacji o dodatkowych elementach

Uwagi

brak strony 364

Wpisz tytuł nowo tworzonego indeksu: