Wikiźródła:Archiwum 2023/Charakterystyka tekstów

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Archive

Ta strona ma charakter historyczny bądź archiwalny. Prosimy nie modyfikować tej strony.

Ikony wyszczególnione poniżej mogą być używane do wskazania poziomu rozwoju tekstu.

Procent zaawansowania Ikona Znaczenie
0-24 Poszukiwany, niezamieszczony Tekst niekompletny.
25-49 Rozpoczęty Redagowanie w toku. Nie ma gwarancji, że jakaś część tekstu jest wiarygodna, skorygowana, albo właściwie sformatowana. Tekst może nie być kompletny.
50-74 Przepisany Tekst jest kompletny. Jest ogólnie sformatowany, ale nadal może zawierać błędy w zawartości i formatowaniu.
75-99 Skorygowany Tekst został skorygowany i poprawiony przez jednego użytkownika, który sprawdził tekst ze źródłem. Tekst jest właściwie sformatowany, dostarczono informacje o źródle. Tekst jest w miarę wiarygodny.
100 Ukończony Tekst został skorygowany przez kilku użytkowników, którzy sprawdzili tekst ze źródłem. Jest wiarygodny.

Używanie tych ikon ułatwia czytelnikom, sprawdzanie postępu i jakości tekstu oraz ułatwia użytkownikom sprawdzanie które teksty wymagają poprawy.

Informacja o tekstach

Nazwa Efekt
{{Tekstif}}
Informacja o edycji
Archiwum 2023/Charakterystyka tekstów 

Edycja oryginalna: {{{edycja oryginalna}}}


Źródło: {{{źródło}}}
Współpraca: {{{współpraca}}}
Stopień postępu: 0% Poszukiwany, niezamieszczony
Adnotacje: {{{adnotacje}}}
Korekta: {{{korekta}}}
{{Edycja}}

{{Ikona postępu|0}} Wyświetla ikonę postępu: Poszukiwany, niezamieszczony
{{Ikona postępu|25}} Wyświetla ikonę postępu: Rozpoczęty
{{Ikona postępu|50}} Wyświetla ikonę postępu: Przepisany
{{Ikona postępu|75}} Wyświetla ikonę postępu: Skorygowany°
{{Ikona postępu|100}} Wyświetla ikonę postępu: Ukończony
{{Kategoria postępu|25}} Dodaje stronę do odpowiedniej kategorii w zależności od stopnia zaawansowania prac.
{{Postęp prac|25%}} Wyświetla na zakładce artykułu ikonę informującą o stanie prac, nie zmienia treści artykułu.