Volumina Legum. Tom VII/Woiewodztwo Bełzkie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Woiewodztwo Bełzkie.

Ignacy Alexander z Czertwic Cetner Wda Bełzki. Kazimierz Poniatowski Podkomorzy Koronny Poseł pierwszy Wdztwa Bełzk: Adam Myszka Chołoniewski Podkomorzy Wdztwa Bełzk: Ludwik Wilga Ssta Grabowiecki. Stan. Alexander Siekierzyński Ssta Horodelski. Iozef Olszewski Chorąży Bełzki Poseł Woiewodztwa Bełz. Stanisław Dzierżek Chorąży Buski. Michał Wydżga Sędzia Ziemski Poseł Woiewodztwa Bełz: Antoni Wydżga Stolnik Grabowiecki Poseł Woiewodztwa Bełzk. Iakub Komorowski Stolnik Horodelski. Makary Kurdwanowski Stolnik Lubaczewski Poseł Woiewodztwa Bełz. Michał Rulikowski Podczaszy Bełzki. Marcin Olszyński Podczaszy Buski. Ian z Polanowic Polanowski Podczaszy Horodelski Sędzia Kapt. Szczesny Swieżawski Podsędek Ziem: Bełzkiey. Iozef Leszczyński Podstoli Horodelski Sędzia Grodz. Łuc y kapt. Poseł Woiewodztwa Bełz. Felicyan Zuliński Podstoli Lubaczewski Sędzia kapt: Poseł Wdztwa Bełz. Iozef Brek Cześnik Buski Poseł Woiewodztwa Bełzk: Bonawentura Przyłuski Cześnik Horodel. Remigian Trębiński Cześnik Lubaczew. Leon Ka: Wydżga Łowczy Buski Sędz. Kaptur. y Rotm: Woiewodztwa Bełz: Reg: Grodz. Grabow: Michał Komorowski Łowczy Lubacz: Antoni Gintowtt Dziewiałtowski Miecznik y Poseł Woiewodztwa Bełz. Marcin z Lipego Lipski Miecznik Buski Podstar: Grodz. Bełz. y Sędzia Kapt. Piotr z Polanowic Polanowski Skarbnik Bełzki. Felicyan Rostkowski Skarbnik Horodel: Ssta Kopaygrodz: Poseł Woiewodztwa Bełz. Szymon Głogowski Sędzia Grodz. Buski Poseł Woiewodztwa Bełz. Iozef z Lityni Lityński Sędzia Kapt. y Pisarz Grodz: Michał Radecki Pisarz Grodz. Horodel: Sędzia Kapt: Woiewodztwa Bełz. Maurycy Ligęza Kurdwanowski Poseł W. B. Ian Mier Ssta Wilkowski, Poseł W. B. Franciszek Głogowski Ssta Krzywiński P. W. B. Michał Rzerzycki Ssta Potorzyński Porucznik Panc. Poseł W. B. Ewaryst Iędrzey Kuropatnicki Kasztelanic Biecki Poseł Sędz. Kapt. Woiewodztwa Bełzkieggo. Stanisław Poniatowski Podkomorzyc Kor: Kaietan Sapieha Woiewodzic Mścisławski. Antoni Granowski Ssta Tarnogurski. Franciszek Swieżawski Ssta Pełczyński. Placyd Ligeza Kurdwanowski Starościc Baranowski. Kazimierz Wysocki Ssta Ulwowiecki. Mikołay Polanowski Ssta Dąbrowski. Iozef Stadnicki Chorążyc Grabow: Kazimierz Radzieiowski Kasztelanic Rypiński, Franciszek Deboli Chorążyc Lubacz. Cesław Siekierzyński Starościc Horodel. B. Wydżga Stolnikiewicz Grabow: Tadeusz Wydżga Stol. Grabow. Felix Polanowski Podstolic Bełzki. Woyciech Rostkowski Starościc Kopaygr: Iozef z Tchorzewa Tchorzewski Komor. Gran. Bełz. Gabryel Hrabia Krasicki Starościc Korytnicki. Iozef Radecki Stolnikiewicz Buski. Felicyan Zuliński. Piotr Chorzewski Sędzia Ziem. Czerniechow: Ian Kazimierz Kozłowski. Ignacy Pruss Szumańczewski Podstoli Podolski. Marcin Wyczołkowski. Ian Gintowtt Dziewiałtowski. I. Paweł Wydżga Sk. Grab. Franciszek Rzeczycki S. R. Andrzey Ubysz. Łukasz Trębiński. Iędrzey Głogowski. Tadeusz Wydżga Podwoiewodzy Wołyń. Franciszek Wydżga Podwoiewodzic Woł. Ian Rościszewski Łowczyc Brzez. Kui. Spirydion Sobieszczański. I. Stefan Horoch. Antoni Szalkiewicz. Mikołay Sobieszczański. Ignacy Węgleński. Iakub Lipski. Kazimierz Wysocki. Iozef Iaworski. Mikołay Zalewski. Stefan Nadarski. Michał Nadarski. Mikołay Słupski. Ignacy Tomaszewski. Szymon Kamodziński. Michał Turczyński. Samuel Maiewski. Onufry Korytyński. Kaietan Korzeniowski. Onufry Ian Mora z Sugayna Swedorski. Iozef Mora z Sugayna Swedorski. Stefan Terlecki. Iozef Potuszyński. Bernardy Iasiński. Maciey Raczyński. Ignacy Kuczewski Sędz. Trebmow. Ioachim Mycielski Miecznikiewicz Kaliski. Stanisław Mycielski Cześnikiewicz Horodelski.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).