Volumina Legum. Tom VII/Porządek Elekcyi na Seymie Walnym, między Warszawą a Wolą postanowiony roku 1764 dnia 27 Sierpnia

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Akta Seymu Walnego Elekcyi nowego Krola Volumina Legum. Tom VII • Porządek Elekcyi na Seymie Walnym, między Warszawą a Wolą postanowiony roku 1764 dnia 27 Sierpnia • zbiorowy Czas Seymikow Ante-Coronationis Krola przyszłego, y Seymu Koronacyi
Akta Seymu Walnego Elekcyi nowego Krola Volumina Legum. Tom VII
Porządek Elekcyi na Seymie Walnym, między Warszawą a Wolą postanowiony roku 1764 dnia 27 Sierpnia
zbiorowy
Czas Seymikow Ante-Coronationis Krola przyszłego, y Seymu Koronacyi
Akta Seymu Walnego Elekcyi nowego Krola

PORZĄDEK ELEKCYI

NA SEYMIE WALNYM, MIĘDZY WARSZAWĄ A WOLĄ POSTANOWIONY,

roku 1764 dnia 27 Sierpnia.


My Rady duchowne y świeckie, rycerstwo wszystkie Koronne y W. X. Lit. na Elekcyą nowego Pana między Warszawą a Wolą na dzień dwudziesty siodmy Sierpnia zgromadzeni, inhaerendo in toto Konfederacyi świeżo przeszłey Generalney Warszawskiey, reassumowaliśmy porządek y securitatem aktu tego tak zacnego, y ludzi wszelakich nań przyieżdżaiących w konstytucyi 1674 opisany; oraz postanowiliśmy, aby żaden tak na plac, gdzie się Ichmć Panowie Senatorowie z rycerstwem do rady zieżdżaią, przyieżdżać, iako też w mieście Warszawie ieździć lub chodzić z strzelbą, karabinem, albo muszkietem, tudzież dzidą lub inną bronią, oprocz zwyczayney, pistoletow w olstrach, y to nie nabitych, także miecza, szable, korda, pałasza, koncerza, szpady nie ważył się; a ktoby temu postanowieniu przecznym y przeciwnym był, ma być karan winą grzywien dwochset, y siedzeniem wieży przez niedziel sześć.
A ktoby szabli lub szpady y innego ręcznego oręża dobył, y kogo ranił, karze śmierci podlegać będzie; a ieżeliby z ktorey chorągwi Woiewodzkiey lub Powiatowey, alboli też Nadworney quocunque titulo assystencyi ważył się kto strzelać, szabli lub szpady dobyć, rozruch, zwadę, lub boy iaki uczynić, ten criminaliter karany będzie, a Kommendant iego lub Pryncypał, ex arbitrio Judicii ma być karany.
Similiter aby in campo Electorali, gdy przyidziemy do obrania Krola y Pana votis publicis całego narodu pożądanego (ktorey Elekcyi dzień szosty Września determinuiemy) przy nominacyi Xięcia Imci Prymasa, y ogłoszeniu przez Ichmościow PP. Marszałkow, nie ma być strzelanie żadne z ręcznej strzelby w polu, ale artyllerya osobno na to destynowana Elekcyą szczęśliwie stałą ogłaszać będzie. Co Ichmć Panowie Pułkownicy y Rotmistrzowie wszystkich Woiewodztw, Ziem y Powiatow zalecać w szczegulności, y pilne na to baczenie mieć będą.
Na stanowiskach przy szopie przez Imci Pana Marszałka W. W. X. Lit. mieysce dla karet wyznaczonych, aby końmi nikt zaieżdżać nie ważył się, y wzaiemnie na stanowiskach dla koni wierzchowych naznaczonych, nikt także karetami nie zaieżdżał, ostrzega się.
Szopy po szczęśliwey zakończoney da Bog Elekcyi, aby się nikt nie ważył ruynować, ścinać, lub palić, bez wyraźney na to dyspozycyi Imci P. Marszałka W. W. X. Lit. cavetur.
Ktore to artykuły postanowione y w konstytucyi 1674 opisane, Ichmć PP. Marszałkowie W. X. Lit. z Ichmciami PP. Deputatami z Senatu y Koła Rycerskiego oboyga narodow na to wysadzonemi, publikować, według nich sądzić, y występnych karać maią.
Do ktorych to ustaw exekucyi postanowiliśmy Compositum Judicium do Ichmciow PP. Ignacego Ogińskiego Marszałka W. W. X. L. Borysowskiego etc. Starosty, y Xiążęcia Imci Iozefa Sanguszka Marszałka Nadwornego W. X. Lit. z Senatu: Ichmciow PP. Iozefa Podoskiego Woiewodę Płockiego, Iozefa Dewoynę Sołłohuba Woiewodę Witebskiego, Iana Czarneckiego Kasztelana Bracławskiego; a z Koła Rycerskiego ze wszystkich trzech Prowincyi oboyga narodow: Ichmciow Panow Dunina Starostę y Posła Zatorskiego, Drwęskiego Pisarza Ziemskiego y Posła Poznańskiego, Horodeńskiego Sędziego Kapturowego y Posła Wileńskiego, Bielikowicza Pisarza Grodzkiego y Posła Brasławskiego, Gomolińskiego Sędziego y Posła Sieradzkiego, Stamirowskiego Posła Chełmskiego, Olęndzkiego Marszałka y Posła Wołkowyskiego, Dłuskiego Łowczego y Posła Lubelskiego, Szamockiego Podstolego y Posła Warszawskiego, Kraiewskiego Instygatora Koronnego Posła Ciechanowskiego, Macieia Poletyłę Podczaszego y Posła Bielskiego, Przezdzieckiego Starostę Eysmontskiego Posła Inflantskiego. Ktorzy to wszyscy Ichmć wzwyż mianowani Sędziowie, niż na te Sądy zasiedli in facie Reipublicae przysięgę rotha juramenti anno 1674 praescripta wykonali. Także Imć Pan Iozef Sosnowski Pisarz W. W. X. Lit. iako Marszałek Kóła Rycerskiego zgodnie nemine contradicente obrany przysięgę wykonał, rotha itidem in Electione anni 1674 exarata.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).