Volumina Legum. Tom VII/O Sądach Ziemskich

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
O Sądach Ziemskich.

Ponieważ częstokroć Sądy Ziemskie, Woiewodztw Poznańskiego y Kaliskiego, czyli to ex negligentia ktorego Sędziego, czyli ex partialitate, aut ex proprio Iudicis interesse, lubo gdyby był ktory z Sędziow processu innodatus, w swoiey kadencyi nie dochodzą; więc stanowiemy, ieżeliby ktory z trzech Sędziow na ktorą Sądow kadencyą nie ziechał, z wyżey wyrażonych przyczyn, lub ob legalitatem functionis, albo infirmitatis (ktorą in proxima cadentia coram nobilitate, chociażby mu tenże jurament indulgere chciała, sub privatione Officii juramento evincere będzie powinien) tedy na owey pierwszey kadencyi in locum disparentis ex tribus unius Iudicis, wolno będzie comparenti nobilitati, po zapisanym pierwszego dnia przez iednego z Sędziow akcie sądowym, in crastino, czyli na mieyscu sądom przyzwoitym, czyli tam, gdzie się elekcye Ziemskie odprawuią, pluralitate votorum obrać Subdelegata, a ten obrany rotha disparenti praescripta przysięże, super recte judicando, in manu na ten czas primi in ordine, y iuż tę całą kadencyą sądow sądzić będzie, a gdyby tenże Sędzia y daley nie zieżdżał, tedy drugą, trzecią, y czwartą kadencyą sądzić ma; ale gdyby na czwartą kadencyą disparuisset, tedy pro vacanti to Officium iego będzie podane, ieżeliby zaś ten in ante disparens na ktorą z tych czterech kadencyą ziechał, tam Subdelegacya ustawać powinna, ale iednak pro contra entione legi, gdy nie przysięże, ani też legalitate publica wyexkuzowany będzie, za każdą kadencyą powinien reponere duplex vadium, przez swoich kollegow, ante concessam sibi activitatem, na klasztory dysponować powinne, a gdyby też y Subdelegat na ktorą kadencyą nie ziechał, tedy inszy ma być obrany. W tych zaś Woiewodztwach Poznańskim, Kaliskim, Sieradzkim, Łęczyckim, Kuiawskim Regenci sami suscypować będą, nullis decretis obstantibus, a nie Komornicy.
A gdzie w tych Sądach Ziemskich strony na dekrecie persistent, ten też zaraz te strony dekret podpiszą, że na nim persistunt, a ieżeli non persistent, tedy Sędziowie, ieżeliby się nie wszyscy na iednę zgodzili sentencyą, napisze w sentencyonarz każdy swoię sentencyą, aby ieżeli będzie w Trybunale approbata sive retractata, wiedział też Trybunał, kogo karać, a kogo uwolnić. Grody też w sprawy Ziemskie y tak rozpoczęte wdawać się nie powinny, sub poenis w Trybunale decernendis. Tego prawa Woiewodztwa wszystkie Prowincyi Mało-Polskiey, także y te Woiewodztwa Prowincyi Wielkopolskiey, ktore tu nie są wyżey wyrażone, nie przyimuią.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).