Volumina Legum. Tom VII/Deputacya do Rady przy I. O. Xciu IMci Prymasie

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Deputacya do Rady przy I. O. Xciu IMci Prymasie.

Dostoieństwo Prymacyalney godności, nietylko że statutem y konstytucyami annorum 1451, 1550, 1718, 1736 ubespieczone y obwarowane, lecz sama w czasie Interregni czynności, prerogatywa, y naywyższość Urzędu w Konfederacyach opisana wyciąga po każdym powinnego uszanowania, y w traktowaniu interessow przyzwoitey modestyi; przeto tak dla okazałości pierwszeństwa osoby Xcia IMci Prymasa, iako oraz dla pomocy w radach, y rezolucyach interessow Rzpltey pod ten czas trafiaiących się, przydawany temuż I. O. Xciu IMci Prymasowi z oboyga Stanow y oboyga narodow tey Rzpltey, osoby tu wyrażone. Z Senatu Przewielebnych y Wielebnych Ich Mść ZZ. Antoniego Ostrowskiego Kuiaw., Teodora Xcia Czartoryskiego Poznańsk., Ignacego Massalskiego Wileńskiego, Hieronima Szeptyckiego Płockiego, Andrzeia Baiera Chełmińskiego, Iozefa Załuskiego Kiiowskiego, Gabryela Wodzyńskiego Smoleńskiego Biskupow, Wielmożnych Iana Wielopolskiego Woiewodę Sandomirskiego, Michała Massalskiego Kasztelana Wileńskiego Hetmana Wiel: W. X. L. Ignacego Twardowskiego, Kazimierza Dąbskiego Sieradzkiego Woiewodow, Ignacego Ogińskiego Kasztelana Trockiego, Andrzeia Zamoyskiego Inowrocławskiego, Augusta Alexandra Xcia Czartoryskiego Ruskiego, Alexandra Sapiehę Połockiego Hetmana Pol. W. X. L. Ignacego Cetnera Bełzkiego, Iozefa Sołłohuba Witebskiego, Stanisława Bernarda Gozdzkiego Podlaskiego, Konstantego Platera Mścisławskiego, Pawła Mostowskiego Pomorskiego, Woiewodow. Iozefa Mielżyńskiego Poznańskiego, Rocha Zbiiewskiego Kaliskiego, Iana Mączyńskiego Sieradz: Andrzeia Moszczeńskiego Inowrocław: Tadeusza Burzyńskiego Smoleń: Iozefa Siemianowskiego Rawskiego Iozefa Hylzena Inflantskiego. UU. Rocha Iabłonowskiego Wiślic: Alexandra Romera Zawichost: Antoniego Morskiego Przemysk: Xawerego Kochanowskiego Czechowskiego Iozefa Iaklińskiego Oświecim: Iana Rostworowskiego Zakroczym: Kasztelanow. WW. Ignacego Ogińskiego Marszałka Wielk. W. X. Lit. Fryderyka Michała Xcia Czartoryskiego Kanclerza Wielkiego W. X. Lit. Teodora Wessla Wiel. Koron. Ierzego Fleminga Wiel. W. X. L. Podskarbich, Ministrow Status. Z stanu rycerskiego z Małey Polski: UU. Kazimierza Poniatowskiego Podkomorzego, Hieronima Wielopolskiego Koniusz: Stanisława Xcia Czartoryskiego Łowczego, Franciszka Rzewuskiego Pisarza Polnego, Stanisława Lubomirskiego Strażnika Koronnych, Tadeusza Dziedoszyckiego Podkomorzego Halic: Iana Kaietana Ilińskiego Żytomir: Iana Zamoyskiego Lubel. Alex. Ossolińskiego Drohick: Alex. Buttlera Mielnic: Starostow, Mikołaia Stadnickiego Chorążego Podolskiego, Michała Bukowskiego Sanockiego, Leona Kuczyńskiego Mielnickiego Stolnikow, Mikołaia Piaskowskiego Woyskiego Włodzimir: Tomasza Dłuskiego Łowczego Lubel: Iacentego Iezierskiego Skarbnika Łukowsk: Alexandra Borzęckiego Dołhańskiego, Ignacego Potockiego Gliniańsk: Iozefa Komorowskiego Ochozkiego Starostow. Z Wielkiey Polski: Rocha Kossowskiego Podskarbiego Nadwornego, Iana Chryzostoma Kraiewskiego Instygatora Koronnych, Mich: Karczewskiego Czerskiego, Iozefa Wilczewskiego Wiskiego Podkomorzych. Iacentego Małachowskiego Piotrkowskiego, Woyciecha Męcińskiego Wieluńskiego, Stefana Dembowskiego Płockiego, Iana Rostkowskiego Wiskiego, Macieia Szymanowskiego Wyszogrodz: Iozefa Młockiego Zakroczymsk. Tomasza Ossolińskiego Nurskiego, Antoniego Lasockiego Gostyńskiego Starostow, Antoniego Kossowskiego Generała woyska Koronnego, Szymona Dzierzbińskiego Łęczyckiego, Teodora Szydłowskiego Warsz: Chorążych, Iozefa Łuszczewskiego Sędziego Ziemskiego Sochaczew: Mikołaia Taczanowskiego Łowczego Sieradz: Woyciecha Chądzyńskiego Woyskiego Rożańsk. Antoniego Ponińskiego Kopanickiego, Anton. Małachowskiego Ostrołęc. Starostow, Władysława Gurowskiego Kasztelanica Poznań: Kazimierza Raczyńskiego. Z W. X. L. Antoniego Zabiełłę Łowczego, Leonarda Pocieia Oboźnego W. X. L. Iozefa Sosnowskiego, Antoniego Tyzenhauza Pisarzow Wielkich W. X. Lit. Iana Horaina Podkomorzego Wileńskiego, Stefana Olendskiego Marszałka Wołkow: Ignac: Scypiona Lidzkiego, Mikołaia Łopacińskiego Mścisław. Starostow. Tadeusza Wawrzeckiego Brasławskiego, Iana Szadurskiego Inflant: Stolnikow. Iozefa Xcia Radziwiłła Ordynata Kleckiego, Ierzego Leparskiego Podstolego Upitsk: Iana Chodkiewicza Wielońsk: Iana Kazimierza Zyberka Rakańciskiego Starostow, Iozefa Chrapowickiego Generała woyska W. X. L. Z ktoremi y innemi przytomnemi Senatorami wraz I. O. Xiążę IMć Prymas we wszelkich do Rzeczypospolitey należących interessach, ich materyach, bądź z okoliczności y potrzeb śrzodkowych kraiu, bądź z zagranicznych wynikaiących, poselstwa cudzoziemskie odbierać, y we wszystkich materyach Stany Rzeczypospolitey interessuiących, z niemi społecznie naradzać się, one rezolwować, y aby ztąd żadnego szwanku nie odniosła oyczyzna, ostrzegać, walnieysze zaś y trudnieysze do rezolucyi zgromadzonych Stanow na przyszły Seym Elekcyiny odkładać będzie.


Znak domeny publicznej
Tekst lub tłumaczenie polskie jest własnością publiczną (public domain), ponieważ prawa autorskie do niego wygasły (expired copyright).