Szczęście, zdrowie, pokój święty

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
<<< Dane tekstu >>>
Tytuł Szczęście, zdrowie, pokój święty
Podtytuł 427. z p. Raciborskiego.
Rozdział Pieśni kolędowe
Pochodzenie Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku
Redaktor Juliusz Roger
Wydawca A. Hepner
Data wyd. 1880
Miejsce wyd. Wrocław
Źródło Skany na Commons
Inne Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Cały zbiór
Pobierz jako: EPUB  • PDF  • MOBI 
Indeks stron
427.
z p. Raciborskiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 4/4 
\autoBeamOff 
  c'8 c d c bes bes c bes   | % 1
  a a g g f4 r4   | % 2
  c'8 c d c bes bes c bes   | % 3
  a a g g f4 r   | % 4
  a8 a g g c c bes4   | % 5
  a8 a g g c c bes4 | % 6
  a8 a g g f4 r \bar "|." 
}
\addlyrics {
Szczę -- ście, zdro -- wie, po -- kój świę -- ty win -- szu -- je -- my wam,
go -- spo -- da -- rzu z_go -- spo -- dy -- nią, i wa -- szym dzia -- tkom.
Z_da -- le -- ka się bie -- rze -- my,
no -- wi -- nę wam nie -- sie -- my,
to wam po -- wie -- my.
}
\midi {
\tempo 4 = 100
}

Szczęście, zdrowie, pokój święty winszujemy wam,
Gospodarzu z gospodynią, i waszym dziatkom.
Z daleka się bierzemy,
Nowinę wam niesiemy,
To wam powiemy:

Narodziło się dzieciątko w mieście Betlehem,
A tam leży niewiniątko na twardéj słomie;
Drży od zimy, płacze, stęka,
Ojciec jego i matynka
Ukrywają go.

Uwinęli go w pieluszki, i leży w żłobie,
Bez pierzynki, bez poduszki, cóż pocznie sobie?
Dajcie nam co do dzwoneczka,
Będzie to dla dzieciąteczka,
Przy tém i dla nas.


Tekst jest własnością publiczną (public domain). Szczegóły licencji na stronach autorów: anonimowy, Juliusz Roger.