Strona:Zielinski Historia Polski-rozdzial5.djvu/009

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  polskiego. Jednakże jej załamania i niepowodzenia, odczuwalne zwłaszcza od połowy 1924 r., nie sprzyjały trwalszej stabilizacji stosunków społeczno-politycznych w kraju. Utrudniała to w niemałej mierze podjęta wkrótce ofensywa kapitału na prawa klasy robotniczej, wyrażająca się w przedłużeniu dnia pracy, redukcjach, obniżkach płac robotniczych, a także w przeprowadzanej usilnie racjonalizacji produkcji, zmierzającej głównie do intensyfikacji wysiłku robotników. W obliczu tych ataków zaostrzył się ich opór, odzwierciedlający się przede wszystkim w walkach strajkowych, które w 1924 r. objęły według oficjalnych danych 564 tys. robotników, to jest jeden z najwyższych wskaźników w całym okresie międzywojennym (por. tab. 7). W 1925 r. liczba ta poważnie zmalała (do 149 tys.), ale napięcie w.stosunkach wewnętrznych nadal pozostawało duże. Przyczyniała się do tego w dużym stopniu polityka wzmożonych represji i prześladowań w stosunku do partii rewolucyjnych, z KPP na czele, oraz do mniejszości narodowych.

  Tab. 7
  Strajki w Polsce w latach 1921—1938

  Rok Liczba
  strajków
  Zakłady objęte
  przez strajki
  Strajkujący Stracone dni
  robocze
  w tysiącach
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
  720
  800
  1263
  915
  532
  590
  616
  769
  494
  312
  357
  504
  631
  946
  1161
  2056
  2078
  1457
  9143
  8093
  7451
  5400
  1910
  2827
  3838
  5230
  4036
  1161
  1154
  6219
  7282
  9416
  11631
  22016
  25242
  9461
  479
  607
  849
  564
  148
  145
  235
  354
  217
  47
  107
  314
  343
  369
  450
  671
  561
  269
  4118
  4631
  6379
  6545
  1285
  1423
  2455
  2788
  994
  333
  601
  2101
  3829
  2956
  2008
  3950
  3315
  1289
  Źródło: Mały rocznik statystyczny 1931, s. 108; 1939 s. 284.


  Zaznaczający się w tych latach rozwój tendencji radykalno-społecznych w masach nie tylko robotniczych, lecz także chłopskich, wśród mniejszości narodowych, inteligencji, pozostawał m. in. w związku z bardziej elastyczną, jednolitofrontową taktyką stosowaną przez KPRP (która od swego III Zjazdu w marcu 1925 r. przyjęła nazwę Komunistycznej Partii Polski — KPP) od czasu