Strona:Zielinski Historia Polski-Spisy.djvu/007

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Spis ilustracji
 1. Pierwsza kompania kadrowa w Kielcach (1914) (S. Arski, My pierwsza brygada, Warszawa 1962) / 15
 2. Krajobraz po bitwie pod Verdun w 1916 r. (Wielka Historia Powszechna, t. 7, cz. 2, Warszawa 1937) / 23
 3. Kuchnia polowa na jednej z ulic Warszawy (H. Jabłoński, Narodziny Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1962) / 21
 4. Ignacy Paderewski (Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego, t. IV, Wrocław 1972) / 29
 5. Odezwa Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich z marca 1917 r. (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 32
 6. Manifestacja polska ku czci 125 rocznicy Konstytucji 3 maja w Warszawie w 1916 r. (Historia Polski, t. III, cz. 3, Warszawa 1974) / 34
 7. Prezydent Wilson ogłasza w styczniu 1918 r. w Kongresie Stanów Zjednoczonych deklarację ”14 punktów” (T. H. Williams, R. N. Current, F. Freidel, A History of the United States, New York 1963) / 43
 8. Julian Marchlewski w gronie słuchaczy Szkoły Czerwonych Komunardów (Na granicy epok, Warszawa 1967) / 45
 9. Rząd Moraczewskiego z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: S. Thugutt, J. Moraczewski, J. Piłsudski, L. Supiński, L. Wasilewski (H. Jabłoński, op. cit.) / 59
 10. Roman Dmowski (M. Drozdowski, Społeczeństwo, państwo i polity II Rzeczypospolitej, Kraków 1972) / 61
 11. Adolf Warski (II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, Warszawa 1968, dalej: II Zjazd...) / 63
 12. Demonstracja 1-majowa 1919 r. w Płocku (H. Jabłoński, op. cit.) / 83
 13. Grupa czołowych działaczy PPS w latach 1919-1920, W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: B. Ziemięcki, F. Perl, M. Niedziałkowski, I. Daszyński, N. Barlicki (Historia polskiego ruchu robotniczego 1864 — 1964, t. I, Warszawa 1967, dalej: HPRR) / 84
 14. Odezwa Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu (Dziesięciolecie Polski Odrodzonej. Księga Pamiątkowa 1918-1928, Kraków — Warszawa 1928) / 91
 15. „Wielka czwórka” na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Od lewej: premier Wielkiej Brytanii Lloyd George, Włoch Vittorio Orlando, Francji Georges Clémenceau, prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson ( T. H. Williams i in., op. cit. ) / 93
 16. Polski Komisariat Plebiscytowy w Bytomiu. Siedzi trzeci od lewej Wojciech Korfanty (J. Ludyga-Laskowski, Materiały do historii powstań górnośląskich, t. I, Katowice 1925) / 97
 17. Grupa dowódców polskich oddziałów dywersyjnych w III powstaniu śląskim (W. Ryżewski, Trzecie powstanie śląskie 1921, Warszawa 1977) / 99
 18. Wkroczenie wojsk polskich do Lipin po podziale Górnego Śląska (tamże) / 101
 19. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski i prezes Rady Ministrów Wincenty Witos (A. Zakrzewski, Wincenty Witos, chłopski polityk i mąż stanu, Warszawa 1977) / 112
 20. Polska delegacja pokojowa na konferencję w Rydze na angielskim kontrtorpedowcu. W środku przewodniczący delegacji Jan Dąbski(J. Dąbski, Pokój ryski, Warszawa 1931) / 115