Strona:Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego.djvu/0009

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Baranku Boży, Panie!
Który ludzkie złości
Gładzisz, oddal karanie,
Skłoń się do litości.
Miłości niepojęta,
Duchu święty Boże!
Prosim, Twa łaska święta
Niech nam dopomoże.

PRZED EWANGIELIĄ.

Ewangielia cała
Z ust Boskich pochodzi;
Ta ludziom światło dała,
Ta nas Bogu rodzi;
Bóg sam naukę daje,
Który nie omyla,
Iż się szczęśliwym staje,
Kto do niéj przychyla.

Te słowa ukazują
Nam drogę do nieba,
Te i ścieżki prostują,
Któremi iść trzeba.
Panie! spraw, niech je mamy
W sercu i w pamięci,
Abyśmy w nieba bramy
Zostali przyjęci.

NA CREDO.

Wierzę w Boga jednego,
Stwórcę nieba, ziemi,
Ojca wszechmogącego,
Co rządzi wszystkiemi;
W Jezusa, Syna Jego,
Który dla zbawienia
Ludu z Ducha świętego
Nad bieg przyrodzenia

Począł się i narodził
Z Maryi Dziewice,
Nauczając obchodził
Miast i wsiów ulice;
Za nas ukrzyżowany,
Umarł, jako znamy,
I w grobie pochowany,
Zstąpił w piekieł bramy.

Zmartwychwstał dnia trzeciego,
W niebie po prawicy
Siadł w chwale Ojca swego,
Potem z tej stolicy
Przyjdzie zmarłych i żywych
Sądzić ostatecznie;
Nagrodzi sług prawdziwych,
Złych ukarze wiecznie.

Wierzę w Ducha świętego,
Jeden Kościół święty,
Który od najwyższego
Pasterza jest wzięty;
I Świętych obcowanie,
Grzechów odpuszczenie,
Ciał ludzkich zmartwychwstanie,
Życia wieczne mienie.

NA OFFERTORIUM.

Przyjmij, Panie łaskawy!
Ofiary złożone,
To wino i chleb prawy
Od Ciebie stworzone.
Aby w Twe święte Ciało
I krew przemienione
Żywym, zmarłym zjednało
Na wieki obronę.

Myśl, wolą, serca Tobie
I dusze dajemy,
Rządź niemi w każdej dobie,
Dopóki żyjemy;
Abyśmy należycie
Twe prawa pełnili,
Bez grzechu wiodąc życie
Nieba dostąpili.

Wszystko, co tylko mamy
I co mieć możemy,
Od Ciebie to być znamy,
Tobie oddajemy;
Spuszczaj rosę na ziemię
Z Twojej Opatrzności,
Błogosław ludzkie plemię.
Udziel mu żyzności.