Strona:Trzy twarze Józefa Światły.pdf/262

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
Wykaz
skrótów

AK - Armia Krajowa
BBC - British Broadcasting Corporation (Brytyjska Korporacja Radiowa)
BP - Biuro Polityczne
CAW - Centralne Archiwum Wojskowe
CIA - Central Intelligence Agency (Centralna Agencja Wywiadowcza)
CKKP - Centralna Komisja Kontroli Partyjnej
DOK - Dowództwo Okręgu Korpusu
DP - Dywizja Piechoty
DST - Direction de la Surveillance du Territoire (Dyrekcja Nadzoru Kraju)
FBI - Federal Bureau of Investigation (Federalne Biuro Śledcze)
GISZ - Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
GL - Gwardia Ludowa
GO - Grupa Operacyjna
GRU - Gławnoje Razwiedywatielnoje Uprawljenie (Główny Zarząd Wywiadu)
GZI - Główny Zarząd Informacji
IKC - Ilustrowany Kurier Codzienny
IPN - Instytut Pamięci Narodowej
KBW - Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
KC - Komitet Centralny
KD - Komitet Dzielnicowy

KM - Komitet Miejski
KOP - Korpus Ochrony Pogranicza
KP - Komitet Powiatowy
KPP - Komunistyczna Partia Polski
KW - Komitet Wojewódzki
KW - Komitet Wojewódzki
KW MO - Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej
KZM - Komunistyczny Związek Młodzieży
KZMP - Komunistyczny Związek Młodzieży Polski
LWP - Ludowe Wojsko Polskie
MBP - Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego
MDM - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
MO - Milicja Obywatelska
MSW - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
MSZ - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MWD - Ministierswto Wnutriennych Dieł (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)
NKGB - Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti (Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego)
NKWD - Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)