Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/515

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
Drążkiewicz, str. 114. Espinasse, str. 114.
Dreyza Józef, str. 405. Estkowski Ewaryst, str. 133, 152.
Drobnik dr., str. 404. Eugenia, siostra, str. 215.
Droszewski Hipolit, str. 114. Eulenburg hr., minister, str. 228, 240,
Droysen prof., str. 168, 479.   317, 448.
Drygas Antoni dr., str. 258.
Drzażdżyński, str. 257.
F.
Dudley-Stuart, lord, str. 427.
Duliński ks. kanonik, str. 253. Fabisz ks. dziekan, str. 54, 350, 481.
du Loran, str. 114. Faiger, str. 125.
Dumont, siostra, str. 56. Fajans Józef, str. 231.
Dunajewski, biskup, str. 380. Fałk, minister dr., str. 156, 208, 209,
Duncker, str. 243.   210, 225, 227, 240, 243, 245, 246,
Dunin, arcybiskup, str. 18, 150, 163,   313, 314, 329.
  183, 190. Faucheux Emil, oficer ordyn., str.
Durlak Marcin, str. 301.   112, 113, 115.
Durski, str. 405, 422. Febrykowski z Gniezna, str. 20.
Dusiewicz Ignacy, str. 105. Feldmanowski Hieronim, str. 173,
Dwernicki, generał, str. 91, 169.   430, 431, 432.
Dyamentówna, str. 469. Feliński Aloyzy, str. 432.
Dybizbański, str. 421, 422. Fiałkowska Zofia, str. 169.
Dybowski prof. dr., str. 395. Fiałkowski R. W. J., str. 277.
Działowski Zygmunt, str. 259. Filipowski Paweł, str. 328.
Działyńska hr. Cecylia, str. 337. Finn, str. 232.
 —  hr. Elżbieta, str. 337. Fiszer, generał, str. 74.
 —  str. 231. Flies, asesor rej., str. 11.
Działyński hr. Jan, str. 65, 98, 109, Florkowski Ludwik, str. 111.
  112, 113, 115, 116, 117, 127, Flottwell, minister spraw wewn.
  230, 231, 335, 337, 485.   str. 27, 35, 40, 41, 60, 203.
Działyńska hr. Tytusowa, str. 30, Fontana, str. 427.
  155, 241, 382. Förster Henryk, książę-biskup, str.
Działyński hr. Tytus, str. 13, 43, 50,   215.
  51, 62, 67, 68, 71, 72, 73, 80, 102, 104, Frankenberg, prezes, str. 16.
  108, 141, 151, 335, 337. Frankiewicz, str. 43.
Dzieduszycka hr. Florentyna, str. 461. Frankowski Leon, str. 119.
Dziekońska Pelagia, siostra, str. 56. Frankowski, Stanisław, str. 119.
Dziembowski Konstanty, str. 145, Franzoni ks. kardynał, str. 182.
  204, 213, 231. Freder Marya, str. 163.
 —  Stefan z Roszkowa, str. 104, Freudenreich J. str. 69.
  443. Freund, major, str. 76.
 —  Władysław, str. 231. Freytag, str. 208.
    Zygmunt dr., str. 492. Frezer Franc., str. 19.
Dzierzbicki, str. 58, 190.     Krystyna z Skoroszewskich,
Dziewanowski, str. 264.   str. 19.
 —  Maciej, chorąży, str. 19.
E.
Friedenthal, minister, str. 304.
Fryderyk Wilhelm III, str. 146, 456,
Echaust ks., str. 359.   473, 477.
Edelburga, siostra, str. 215.  —  IV, str. 57, 151, 293, 374, 497.
Eichhorn, minister, str. 497. Fudakowski, str. 96.
Eitner Józef, str. 105. Funk, radca ziemiański, str. 25.
Eliasz, str. 219.
Elsner Franciszek, str. 216.
G.
Elżanowski Seweryn, str. 43, 83, 92.
Enn Władysław ks., str. 256. Gagacka Maryanna, str. 334.
Erech Tomasz, str. 114. Gajowiecki ks. str. 212, 213.
Erkmann-Chatrian, str. 321. Gajewski Adam, str. 176.
Esman Józef, str. 249. Gajewski Józef, str. 116.