Strona:Stanisław Karwowski - Historya Wielkiego Księstwa Poznańskiego T2.pdf/476

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.

w Zielątkowie w powiecie obornickim z Tomasza i Józefy z Kierskich, autorka szeregu powieści jak Ojciec Cyryl profosem, Przygoda Madalińskiego, Dwaj bracia, popularnych książek: Co się działo w Polsce od samego początku aż do pierwszego rozbioru kraju, Poznań 1852 i Co się stało w Polsce od pierwszego jej rozbioru aż do końca wojen za cesarza Napoleona. Poznań 1850. Pisywała też dużo artykułów literackich. Dom jej i brata Jędrzeja był jednem z ognisk życia literackiego w Poznaniu. Prawie ze wszystkimi wybitniejszymi ludźmi swego czasu utrzymywała stosunki, a ścisła przyjaźń łączyła ją z Narcyzą Żmichowską i Emilią Sczaniecką. Demokratką była zapaloną nawet do zaślepienia. W r. 1846, 1848 i 1863 nie szczędziła usiłowań i trudów, aby nieść pomoc walczącej braci, leczyć rany i łagodzić surowość urzędników policyjnych. Była duszą założonego 1871 r. Towarzystwa Pomocy Naukowej dla dziewcząt. Poświęcając się całkiem na usługi publiczne, zawsze otwarcie wypowiadała swe zdanie, nie pochlebiając nikomu. Pamiętniki jej wydrukował Przegląd Wielkopolski 1911 r.
W r. 1887 wielu pomarło dawnych żołnierzy polskich i to
dnia 10 stycznia Stanisław Paprzycki, weteran z r. 1831,
26 lutego Antoni Bukowski, weteran z r. 1831, kawaler orderów polskich,
6 marca Leon Chlebowski, syn Michała i Anny z Komorowskich, urodzony 1802 r. w Starej Gorzycy w powiecie międzychodzkim, zaszczycony na uniwersytecie warszawskim, na którym słuchał prawa, stopniem magistra i złotym medalem za odznaczenie się w naukach, następnie urzędnik w prokuratoryi generalnej. W r. 1830 wstąpił jako ochotnik do 8 pułku piechoty i w ciągu wojny, znajdując się w wielu bitwach, w końcu przy szturmie Warszawy, dosłużył się stopnia kapitana i zyskał krzyż złoty; także w wypadkach 1846, 48 i 63 czynny brał udział; był rendantem starego Ziemstwa kredytowego od r. 1840 do rozwiązania tej instytucyi, skarbnikiem Towarzystwa Pomocy Naukowej przez czas niejakiś, należał do założycieli Towarzystwa Przemysłowego i Spółki Pożyczkowej poznańskiej, oraz Szpitalika Dziecięcego, przez blisko ćwierć wieku był radnym miejskim, następnie honorowym rajcą magistratu, zaszczy-