Strona:Samuel - Adalberg - Księga przysłów.djvu/33

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Koś. Kosiński Władysław, dr. Materjały do etnogrfji góraliu bieskidowych zebrał....(w Zbiorze wiadomości do antropologji krajowej, T. VII Kraków 1883, str. 3—105).
Na str. 99—105 znajdują się: „Przysłowia.”
Kotf. Kotficki Benedykt. Lech polski, albo wolnego i złotego narodu polskiego początki. Lwów 1751.
Kras. Ehrenberg G. Wykład bajek Krasickiego wraz z tekstem tychże. Do tego dołączony przedruk łacińskiego przekładu bajek i przypowieści przez Merwarta. Kraków 1871.
Na str. 223 — 228 znajdują się: „Zdania i przysłowia wyjęte z bajek Krasickiego.”
Kras. List. Krasicki Ignacy. Listy i pisma różne. Warszawa 1786.
Kras. Sat. Krasicki Ignacy. Satyry. Warszawa 1779.
Kras. Syn. Krasiński Stanisław, Biskup. Słownik synonimów polskich. Kraków 1885. 2 tomy.
Krasz. Kraszewski K. Przysłowia i zwyczaje gospodarskie zebrane przez..., ułożone przez J. I. Kraszewskiego a powtórzone w niniejszym kalendarzu (w Kalendarzu gospodarskim J. I. Kraszewskiego. Drezno 1870, str. 3—29).
Krem. Kremer A., dr. Słowniczek prowincjonalizmów podolskich ułożony w Kamieńcu podolskim w r. 1863. Kraków 1870. (Osobne odbicie z Roczn. Tow. Nauk. krakowskiego).
Krom. Kron. Kromera Marcina Kronika. Kraków 1611.
Ks. Pleb. Ksiądz pleban. Warszawa 1786.
Kncz. Kuczborski Walenty. Katechizm albo nauka wiary. Kraków 1568.
Kuczw. Rel. Kuczwarewicz Marcin. Relacja ekspedycji Zbaraskiej przeciw Chmielnickiemu. Lubliu 1650.
Knlig. Dem. Kulikowski Mat. Ign. Demokryt śmieszny. Wilno 1699.
Kulig. Her. Kuligowski Mat. Ign. Heraklit chrześcjański. Warszawa 1694.
Knlig. Król. Kuligowski Mat. Ign. Królewic indyjski w polski strój przybrany. Kraków 1688.
Kwiatk. Wych. Kwiatkowski Marcin. Książeczki o poczciwym wychowaniu dziatek. Królewiec 1564. (w Bibljot. pisarzy polskich. Krak. 1889).

L.

L. Hist. Leopolita Gabrjel. Historja o Jonaszu. Lwów 1618.
L. Ks. Leopolita Gabrjel. Księgi ćwiczenia ckrześcjańskiego. Lwów 1619.
L. Przys. Leopolita Gabrjel. Przysmaki duchowne, r. 1619.
L. Wąż. Leopolita Gabrjel. Wąż miedziany. Lwów 1618.
Langie, Św. Langie Karol. Świętojanka. Noworocznik gospodarski. Kraków 1842.
Na str. 126—132 zawiera: „Gminne wróżebne przypowieści o zmianach powietrza w ciągu roku. Zebrał wydawca.”
Latos, Kom. Latos Jan. Kometa. Kraków 1596.
Lech. Zbiór niektórych przysłów używanych w Wielkopolsce. (Lech. Tygodnik ilustrowany, poświęcony nauce, sprawom słowiańskim i rozrywce. Redaktor Józef Chociszewski, r. I. Poznań 1878, str. 279—280 i 287—288; 295—296 i 311).
Lek. D. Lekarstwo duszue a przyprawienie myśli człowieczej ku śmierci. Powtóre w drukarni wytłoczone r. 1551.
Lek. Rz. Lekarstwo na uzdrowienie rzplitej. Kraków 1649.
Lem. Lemka Jerzy. O rzeczypospolitej, jej różnych kształciech, r. 1608.
Leop. P. Leopolita Jan. Biblja. Kraków 1561.
Leszcz. Cl. Leszczyński Samuel. Classicum nieśmiertelnej sławy wodzów koronnych. Kraków 1674.
Leszcz. Gł. Leszczyński Stanisław. Głos wolny wolność ubezpieczający, r. 1733.
Leszcz. Hist. Leszczyński Stanisław. Historja starego i nowego Testamentu. Nancy 1761.
Lib. Hor. Libicki Jan. Horatius Flaccus, przekładania.... Kraków 1647.
Lib. Sen. Libicki Jan. Sen żywota ludzkiego. Kraków 1647.
Liber. Liberiusz Jacek. Gospodyni nieba, ziemie N. M. P. Kraków 1650.
Lin. Linowski Łukasz. Djalog albo rozmowa flisa z cursorem. Kraków 1611.
Linde. Linde M Sam. Bog. Słownik języka polskiego. Wydanie II. Lwów 1854 — 1860. 6 tomów.
Lip. G. Lipiński Tymoteusz. Przysłowia i wyraże od gór i rzek, zebrał.... (Bibljoteka Warszawska r. 1853, T. II. str. 52—61.)
— Toż. W osobnej odbitce.
Lip. Jaw. ob. Kal. Jaw. r. 1857 i nast.
Lip. M. Lipiński Tymoteusz. Przysłowia i wyrażenia od miast i wsi, zebrał.... (Bibljoteka Warszawska r. 1852, T. IV. str. 236—274).
— Toż. W osobnej odbitce.
Lip. P. Lipiński Tymoteusz. Przysłowia i przypowieści od nazw panujących. (Bibljoteka Warszawska r. 1856, T. I. str. 57—66).
— Toż. W osobnej odbitce.
Lip. rkp. Lipiński Tymoteusz. Słownik, zawierający przysłowia, przypowieści, zdania i sposoby mówienia, ułożył.... Z godłem: Dorywczemu, a nie poważnemu czytaniu praca moja służy.
Jest to rękopis, składający się z dwudziestu przeszło grubych zeszytów w małej 4-ce i wielu notatek. Obecnie własność Bibljot. Ord. Krasińskich w Warszawie. Wyjątki z niego drukowane były w Bibljotece Warszawskiej. (r. 1852, 1853, 1856 i in.), a także w wielu pismach i kaleudarzach warszawskich.
Lip. Str. ob. Kal. Str. r. 1851.
Lis. T. Lisiecki Andrzej Trybunał główny koronny siedmią splendory oświecony. Kraków 1638.