Strona:Samuel - Adalberg - Księga przysłów.djvu/25

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


Bardz. Trag. Bardziński Jan Alan. Smutne starożytności teatrum, t. j. tragedje Seneki rzymskiego. Toruń 1696.
Baz. Sk. Bazylik Cyprjan. Żywot Szkanderberga. Brześć. Lit. 1569.
Bącz. Fort. Bączalski Seweryn. Fortuna abo szczęście. Kraków (okoła r. 1644—46).
Bącz. Prz. Bączalski Seweryn. Przestrach śmiertelny. Kraków 1608.
Białob. Kat. Białobrzeski Marcin. Katechizm abo wizerunek prawej wiary chrześcjańskiej, r. 1567.
Białob. Post. Białobrzeski Marcin. Postilla orthodoxa. Kraków 1581.
Biel. Kron. Bielski Marcin. Kronika świata, r. 1564.
Biel. Sejm. Bielski Marcin. Sejm niewieści przez... teraz nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego wydany, r. 1595.
Biel. Sen. Bielski Marcin. Sen majowy przez... napisany i teraz nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego wydany. Kraków 1590.
Biel. Spr. Bielski Marcin. Sprawa rycerska. Kraków 1569.
Bielic. Niedz. Bielicki Stanisłwa. Niedziele kaznodziejskie. Druk. Jasnej Góry, r. 1712.
Bielic. Św. Bielicki Stanisław. Święta kaznodziejskie. Kalisz 1717.
Bies. Biesiady rozkoszne Baltyzera. B. m. i r.
Birk. Chod. Birkowski Fabjan. Jan Karol Chodkiewicz i Jan Weyher. Kraków 1627.
Birk. Ex. Birkowski Fabjan. Exorbitancje ruskie. Kraków 1633.
Birk. Joz. Birkowski Fabjan. Jozue za kolędę dany... kazania dwoje. Kraków 1613.
Birk. Kaw. Birkowski Fabjan. Kawaler mltański. Kraków 1623.
Birk. Kaz. Birkowski Fabjan. Kazania obozowe o Bogarodzicy. Kraków 1623.
Birk. O. Birkowski Fabjan. O exorbitancjach kazania dwoje. Kraków 1632.
Birk. P. Birkowski Fabjan. Panu Bogu w Trójcy Św. jedynemu podziękowanie. Kraków 1621.
Boczył. Orator politicus abo wymowny polityk różne traktujący materje. Cum privilegio regio. Thorunii, J. Christian Laurer. Roku wymowy przedwiecznego słowa MDCXCIX. (Pod odezwą do drukarza podpisał się jako autor: Jakób Boczyłowicz).
Zawiera na str. 272—279: „Wymownego polityka ethyka dworaka” i na str. 292—318 „Wymownego polityka przysłowia.”
Boeb. Boebel Theodor. Die Haus- und Feldweisheit des Landwirths. Die Kalendernamen, Bauernregeln, Sprichwörter u. s. w. in landwirthschaftlicher Beziechung. Nach den dem Königl. Landes Oekonomie — Kollegium von den landwirthschaftlichen Vereinen des Pressischen Staates erstatteten Berichten bearbeitet von... Mit einem Vorwort von Dr F. W. Luedersdorff. Berlin 1854.
Bohom. D. Bohomolec Jan. Djabeł w swojej postaci, r.  1773.
Bohom. K. Bohomolec Franciszek. Komedje. Warsz. 1772—75.
Bratk. Bratkowski Daniel. Świat po części przejrzany. Kraków 1697.
Brod. Maks. Brodowski Aleks. Maksymy księdza Baltazara Graciana, z francuskiego na polski język przetłumaczone przez... Sandomierz 1764.
Brud. Brudecki Zygmunt. Cztery rzeczy człowieka ostateczne. Poznań 1648.
Brück. Brückner A. Źródła do dziejów literatury i oświaty polskiej. Kazania średniowieczne. (Bibljoteka Warszawska, r, 1892 T. I).
Na str. 454 znajduje się kilka przysłów, znalezionych w rękopisach z r. 1407, 1446 i 1447.
Budn. Ap. Budny Bieniasz. Krótkich a węzłowatych powieści, które po grecku nazywają apoftegmata księgi III. ...Z rozmaitych a przedniejszych autorów zebrane, a teraz z nowu z przyczynieniem inszych powieści i nauk tychże filozoów i inszych trzeci raz wydano. W Lubczu, r. 1614 (data przedmowy).
Budn. Prz. Budny Bieniasz. Marka Tuliusa Cicerona księgi o przyjaźni. Wilno 1603.
Burl. Burleski abo żarty dla poczciwych kompanów od Cadasylana Nowokreckiego, r. 1649.
Bystr. Bystroń Jan. O mowie polskiej w dorzeczu Stonawki i Łucyny w Księstwie Cieszyńskim napisał... Kraków 1885. Osone odbicie z XII tomu Rozpraw Wydz. filolof. Akad. Umiej.
Na str. 77—78 zaw. „Przysłowia, sposoby wyrażania się i t. p.”
Bzow. Bzowski Abraham. Różaniec, Kraków 1606.

C.

Cen. Gr. Cenôva Florjan, dr. (Wòjkasin ze Sławòséna). Zarés do gramatyki kaszébsko-slovjnskjè mòvé napjsêł é wédêł... Poznań 1879.
Na str. 67—75, pomiędzy przykładami gramatycznemi jest wiele przysłów.
Cen. Kasz. Cenôva Florjan, dr. Skôrb kaszébsko-slovjnskjè mòvé... Védêł... Svjecè 1866—1868.
Na str. 1—25 zawiera: „Pjrszi tésąc kaszébsko-słovjnskich gôdk spjsêł stòreho kòvôla sin zé Sławòszéna.”
Cen. P. Cenôva Florjan, dr. (Wòjkasin ze Sławòséna). Sbjór pjesnj swjatovih, które lud słovjanskj v królestvje pruskjm spievacj lubj, vidał... Sesjt trzecj. Frantóvkj, Sętopórkj, Prosjbi na wesele i t. d. V Svjevju na Visłą 1878.
Na odwrotnej stronie okładki znajduje się kilka przysłów.
Chełch. Chełchowski S. Powieści i opopwiadania z kolic Przasnysza. Dwie części. Warszawa 1889—90. (Bibljoteka „Wisły” T. III i VI).
Chleb. Chleb niezdrowy stacje żołnierskie z dóbr kościelnych, r. 1661.
Chleb. Wol. Chlebowski Wawrzyniec. Wolność złota korony polskiej nad inne pod słoońcem narody. Kraków 1611.