Strona:Porozumienie w przedmiocie ścigania i karania głównych przestępców wojennych.pdf/22

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.
Na żądanie oskarżonego funkcje jego obrońcy może spełniać adwokat zawodowy, czyniący zadość warunkom wymaganym w jego kraju do występowania przed sądami, lub każda inna osoba, specjalnie do tego przez Trybunał upoważniona.

The function of Counsel for a Defendant may be discharged at the Defendant’s request by any Counsel professionally qualified to conduct cases before the Courts of his own country, or by any other person who may be specially authorized thereto by the Tribunal.

Artykuł XXIV.

Tryb postępowania na rozprawie będzie następujący:

Article 24.

The proceedings at the Trial shall take the following course:

(a) Akt oskarżenia zostanie odczytany na sali sądowej.

(a) The Indictment shall be read in court.

(b) Trybunał pyta każdego oskarżonego, czy do winy przyznaje się, czy nie przyznaje.

(b) The Tribunal shall ask each Defendant whether he pleads „guilty“ or „not guilty“.

(c) Wywód wstępny wygłoszą oskarżyciele.

(c) The Prosecution shall make an opening statement.

(d) Trybunał pyta oskarżycieli i obronę, czy życzą sobie przedłożyć Trybunałowi dowody i jakiego rodzaju, po czym Trybunał orzeka o dopuszczalności każdego z tych dowodów.

(d) The Tribunal shall ask the Prosecution and the Defence what evidence (if any) they wish to submit to the Tribunal, and the Tribunal shall rule upon the admissibility of any such evidence.

(e) Naprzód będą przesłuchani świadkowie oskarżenia, a potem świadkowie obrony. Następnie oskarżyciele oraz obrońcy mają prawo powołać środki na odparcie tych dowodów; dopuszczenie ich zależy od uznania Trybunału.

(e) The witnesses for the Prosecution shall be examined and after that the witnesses for the Defence. Thereafter such rebutting evidence as may be held by the Tribunal to be admissible shall be called by either the Prosecution or the Defence.

(f) Trybunał ma prawo zadawania w każdym czasie pytań każdemu świadkowi i każdemu oskarżonemu.

(f) The Tribunal may put any question to any witness and to any Defendant, at any time.

(g) Oskarżenie i obrona mają prawo zadawać pytania i stawiają krzyżowe pytania każdemu świadkowi i każdemu oskarżonemu składającemu zeznania.

(g) The Prosecution and the Defence shall interrogate and may cross-examine any witnesses and any Defendant who gives testimony.

(h) Obrona wygłasza przemówienia końcowe.

(h) The Defence shall address the court.

(i) Oskarżenie wygłasza przemówienie końcowe.

(i) The Prosecution shall address the court.

(j) Każdy oskarżony ma prawo składać oświadczenia przed Trybunałem.

(j) Each Defendant may make a statement to the Tribunal.

(k) Trybunał ogłasza wyrok z uzasadnieniem.

(k) The Tribunal shall deliver judgment and pronounce sentence.

Artykuł XXV.

Wszystkie dokumenty urzędowe powinny być redagowane i cała procedura sądowa powinna się toczyć po angielsku, po francusku, po rosyjsku i w języku oskarżonego. Również taka część protokołów i przewodu sądowego

Article 25.

All official documents shall be produced, and all court proceedings conducted, in English, French and Russian, and in the language of the Defendant. So much of the record and of the proceedings may also be translated into