Strona:Pastorałki i kolędy z melodyjami czyli piosnki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia po domach śpiewane (Mioduszewski).djvu/044

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
I


KOLĘDA 36.\header {
  tagline = ##f
}
\version "2.20.0"

global = {
\clef tenor 
\key f \major
\time 6/8
\autoBeamOff
}

melodia = \relative c { 
  \global
  ^\markup { \smaller { Jeden. } }
  \repeat volta 2 {
   f4 g8 a4 bes8 | a16 g f8 e16[ f] g[ e] c8 r |
   } \break
  ^\markup { \smaller { Wszyscy. } }
  c'8 a bes c4. | c8 a16[ f] g[ e] f4. \bar "|."
}

\score {
  \new Voice = "Air" { \melodia }
\addlyrics { \small {
  Jam jest du -- dka Je -- zu -- sa mo -- je -- go,
  Graj du -- dka graj, Graj Pa -- nu graj.
} }
\addlyrics { \small {
  Bę -- dę mu grał z_ser -- ca u -- przej -- me -- go.
} }
\layout {
 indent = #0
 line-width = #150
 }
}
\score {
\unfoldRepeats
\melodia
\midi { }
}

Jam jest dudka Jezusa mojego,
Będę mu grał z serca uprzejmego.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Zagramci mu najpierwej w dudeczki,
Wy z nim chyżo skaczcie panieneczki.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na piszczałce i na multaneczkach,
Na bandurce oraz na skrzypeczkach.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na fujarze, arfie i cymbale,
Na organach i wdzięcznym regale.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
W szałamaje i w klawicymbały,
Aż dzieciątku nóżki będą drgały.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na puzonie, cytrze i wioli,
Niech się dziecię nacieszy do woli.
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Na klarnetach i do lutni zmierzę,
W trąby w kotły na wiwat uderzę,
Graj dudka graj, Graj Panu graj.
Jać będę grał, póki mi sił staje,
I sam ci się za instrument daję.
Graj sobie graj, Graj Panie graj.
Jak tylko chcesz do uciechy swojej,
Ciągnij strony z ciała, z duszy mojej.
Graj sobie graj, Graj Panie graj.
Bij jak w bęben aż tubalne głosy
Serce wyda, niech idą w niebiosy.
Bij Panie bij, bij w serce bij.
Pomnij Jezu żem ja twój jest dudka,
Dusza moja twoja jest chałupka.
Żyj we mnie żyj, Żyj, wiecznie żyj.


KOLĘDA 37.\header {
  tagline = ##f
}
\version "2.20.0"

global = {
\clef tenor 
\key d \minor
\time 3/4
\autoBeamOff
}

melodia = \relative c' { 
  \global
  f8 e d4 cis8[ d] | e4 a,2 |
  f'8 e d4 cis8[ d] | e4 a,2 |
  \repeat volta 2 {
   g8 a bes4 bes | a8 bes c4 c |
   d8 c bes4 a | g f2 |
  } 
}

\score {
  \new Voice = "Air" { \melodia }
\addlyrics { \small {
  Je -- zus ma -- lu -- sie -- ńki, 
  le -- ży na -- gu -- sie -- ńki,
  Pła -- cze z_zi -- mna, nie da -- ła mu
  Ma -- tu -- sia su -- kie -- nki.
} }
\layout {
 indent = #0
 line-width = #150
 }
}
\score {
\unfoldRepeats
\melodia
\midi { }
}

Jezus malusieńki, leży nagusieńki[1]:
Płacze z zimna, nie dała mu Matusia sukienki.
Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który dziecię uwinąwszy, siankiem go okryła.
Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie mu położyła siana pod główeczki.
Dziecina się kwili, Matusieńka lili,
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

 1. Przypis własny Wikiźródeł obecnie spotykana wersja: wśród stajenki