Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/1061

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

33.Nie dajcie się zwodzić: złe rozmowy psują dobre obyczaje.

34.Ocućcie się sprawiedliwi, a nie grzeszcie; bo niektórzy niewiadomość Boga mają, mówię wam ku zawstydzeniu.

35.Ale kto rzecze: Jakóż zmartwychwstają umarli? a w jakiem ciele przyjdą?

36.Głupi! co ty siejesz, nie bywa ożywiono, jeźli pierwéj nie obumrze.

37.I co siejesz, nie siejesz ciała, które ma być, ale gołe ziarno, jako na przykład, pszeniczne albo z inszych które.

38.A Bóg daje mu ciało jako chce, a każdemu nasieniu własne ciało

39.Nie każde ciało tóż ciało; ale insze ludzkie, insze bydlęce, insze ptasze, insze rybie.

40.I ciała niebieskie, i ciała ziemskie; aleć insza jest ozdoba niebieskich, a insza ziemskich.

41.Insza jasność słońca, insza jasność księżyca a insza jasność gwiazd; albowiem gwiazda od gwiazdy różna jest w jasności.

42.Tak i zmartwychwstanie. Bywa wsiane w skazitelności, powstanie w nieskazitelności.

43.Bywa wsiane w sprosności, a powstanie w chwalebności. Bywa wsiane w słabości, a powstanie w potężności.

44.Bywa wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowne. Jeźli jest ciało cielesne, jest i duchowne.

45.Jako napisano: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywiącą, pośledni Adam w ducha ożywiającego. [1]

46.Lecz nie pierwéj, które duchowne jest, ale które cielesne, potem które duchowne.

47.Pierwszy człowiek z ziemie ziemski, wtóry człowiek z nieba niebieski.

48.Jaki ziemski, tacy i ziemscy: a jaki niebieski, tacy niebiescy.

49.Przetóż jakeśmy nosili wyobrażenie ziemskiego, nośmy téż wyobrażenie niebieskiego.

50.A toć mówię, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego osiągnąć nie mogą: ani skaza nieskazitelności osięgnie.

51.Oto tajemnicę wam powiadam: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy,

52.Prędziuchno we mgnieniu oka, na trąbę ostateczną; (albowiem zatrąbi trąba), a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni.

53.Boć musi to skazitelne przyoblec nieskazitelność: i to śmiertelne przyoblec nieśmiertelność.

54.A gdy to śmiertelne przyoblecze nieśmiertelność, tedy się stanie mowa, która jest napisana: Pożarta jest śmierć w zwycięstwie. [2]

55.Gdzie jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzież jest, śmierci! oścień twój?

56.A oścień śmierci jest grzech, a moc grzechu zakon.

57.Lecz dzięka Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

58.A tak, bracia moi mili! bądźcie stateczni a nieporuszeni, obfitując w robocie Pańskiéj zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest próżna w Panu.


ROZDZIAŁ XVI.
Nie tylko oblicznym, ale i oddalonym ma być dobrze czyniono, pielgrzymom, duchownym i sługom Bożym.

A składaniu, które bywa na święte, jakom postanowił kościołom Galatskim, tak i wy czyńcie.

2.Pierwszego dnia szabbatu każdy z was niech odkłada u siebie, chowając, co mu się podoba, aby nie, gdy przyjdę, wten czas składania były.

3.A gdy przytomny będę, którebyście uchwalili przez listy, te poślę, aby odnieśli łaskę waszę do Jeruzalem.

4.A jeźliby słuszna była, żebych i ja szedł, zemną pójdą.

5.A przyjdę do was, gdy przejdę przez Macedonią; bo przejdę przez Macedonią.

6.A podobno pomieszkam u was, albo téż przezimuję, abyście wy mię prowadzili, kędykolwiek pójdę.

7.Albowiem nie chcę was teraz widzieć, mijając; bo się spodziewam, iż pomieszkam z wami nieco czasu, jeźli Pan dopuści.

  1. Gen. 2, 7.
  2. Oze. 13, 14. Żyd. 2, 14. 1. Jan. 5, 5.