Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0557

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


Psalm LX.

U Żydów 61.
Prorok się modli w osobie ludu chrześciańskiego, aby jego modlitwa wysłuchana była.


1.Na koniec, w pieśniach Dawidowi.

2.Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, słuchaj modlitwy mojéj.

3.Od kończyn ziemie wołałem do ciebie, gdy się frasowało serce moje: na skale wywyższyłeś mię, prowadziłeś mię.

4.Boś się stał nadzieją moją: wieżą mocną od nieprzyjaciela.

5.Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki: zaszczycon będę pod zasłoną skrzydeł twoich.

6.Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś modlitwę moję: dałeś dziedzictwo bojącym się imienia twego.

7.Dni na dni królewskie przyczynisz: lata jego aż do dnia narodu i narodu.

8.Mieszka na wieki przed oblicznością Bożą: miłosierdzia i prawdy jego kto będzie szukał?

9.Tak będę Psalm śpiewał imieniowi twemu na wieki wieków, abym oddał śluby moje ode dnia do dnia.


Psalm LXI.

U Żydów 62.
Upomina Prorok, abyśmy cześne tego świata rzeczy opuściwszy, ku wiecznym się mieli, ale w téj mierze ostrożni byli; bo największe pokusy na te się oburzają, którzy się najwięcéj ku Panu i bogobójności miewają.


1.Na koniec, prze Idythuna, Psalm Dawidowi.

2.Izali Bogu nie będzie poddana dusza moja? bo od niego zbawienie moje.

3.Bo i on Bóg mój, i zbawiciel mój: nie zachwieję się więcéj.

4.Dokądże nacieracie na człowieka? zabijacie wy wszyscy, jakoby ściana była pochylona, i płot wywrócony?

5.Zaprawdę poczciwość moję myślili oddalić: biegałem z pragnieniem: usty swemi błogosławili, a sercem swem złorzeczyli.

6.Wszakże, duszo moja, Bogu bądź poddana; boć od niego cierpliwość moja.

7.Bo on Bóg mój i zbawiciel mój: pomocnik mój, nie wyprowadzę się.

8.W Bogu zbawienie moje i chwała moja: Bóg pomocy mojéj, i nadzieja moja jest w Bogu.

9.Miejcie nadzieję w nim wszelkie zgromadzenie ludzi: wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg pomocnik nasz na wieki.

10.Zaprawdę omylni są synowie człowieczy: kłamliwi synowie ludzcy w wagach, aby oszukiwali sami z marności spólnie.

11.Nie miejcie nadzieje w nieprawości, i drapiestwa nie pożądajcie: jeźli wam przybędzie majętności, nie przykładajcież serca.

12.Raz rzekł Bóg: temem dwie rzeczy słyszał, iż moc jest Boża.

13.A tobie, Panie, miłosierdzie; bo ty oddasz każdemu według uczynków jego. [1]


Psalm LXII.

U Żydów 63.
Kościół chrześciański w utrapieniu a w ucisku będący, o wyswobodzenie do Pana woła mówiąc:


1.Psalm Dawidowi, gdy był na puszczy Idumejskiéj. [2]

2.Boże, Boże mój! do ciebie czuję na świtaniu: pragnęła cię dusza moja, jako rozmaicie tobie i ciało moje, w ziemi pustéj i niedrożnéj i bezwodnéj.

3.Jako w świątnicy stawiłem się przed tobą, abych widział moc twoję i chwałę twoję.

4.Iż lepsze jest miłosierdzie twoje, niźli żywoty: wargi moje będą ciebie chwalić.

5.Tak cię błogosławić będę za żywota mego: a w imię twoje będę podnosił ręce moje.

6.Jako sadłem i tłustością niech będzie napełniona dusza moja: a wargami wesołości będą wychwalać usta moje.

7.Jeźlim na cię pamiętał na łożu mojem, rano będę rozmyślał o tobie.

8.Boś był pomocnikiem moim: i w zasłonie skrzydeł twoich rozraduję się.

9.Przylgnęła dusza moja do ciebie: broniła mię prawica twoja.

10.A oni próżno szukali dusze mojéj: wnidą w niskości ziemie.

11.Będą podani w ręce miecza, częściami liszek będą.

12.Ale król będzie się weselił w

  1. Matth. 16, 27. Rzym. 2, 6. 1. Cor. 3, 8. Gal. 6, 5.
  2. 1. Król. 22, 5.