Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0488

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


3.Sebenias, Rehum, Merymoth,

4.Addo, Genthon, Abia,

5.Miamin, Madya, Belga,

6.Semeja i Jojaryb, Jodaja, Sellum, Amok, Helcyasz,

7.Idaja. Ci przedniejsi kapłanów i bracia ich za dni Jozuego.

8.A Lewitowie: Jesua, Bennui, Cedmihel, Sarebia, Juda, Mathanias nad pieśniami, sami i bracia ich:

9.I Bekbecya i Hanni i bracia ich, każdy w swym urzędzie.

10.Jozue lepak zrodził Joacym, a Joacym zrodził Eliasyb, a Eliasyb zrodził Jojada,

11.A Jojada zrodził Jonathan, a Jonathan zrodził Jeddoa.

12.A za dni Joacym byli kapłani i przedniejsi domów: Sarajowego Maraja: Jeremiaszowego Hanania:

13.Ezdraszowego Mosollam: Amaryaszowego Johanan:

14.Milicho Jonathan: Sebeniaszowego Józeph:

15.Haram Edna: Marajoth Helcy:

16.Adajaszowego Zacharyasz: Genthon Mosollam:

17.Abiaszowego Zechry: Miamin i Madyaszowego Phelty:

18.Belgowego Sammua: Semejaszowego Jonathan:

19.Jojaryb Mathanai: Jodajaszowego Azzy:

20.Sellaj Celaj: Amok Heber:

21.Helcyaszowego Hasebia: Idajaszowego Nathanael.

22.Lewitowie za dni Eliasyb i Jojada i Johanan i Jeddoa popisani przełożeni domów, a kapłani w królestwie Daryusza Persy.

23.Synowie Lewi przełożeni domów napisani w księgach słów dni i aż do dni Jonathan, syna Eliasyb.

24.A czelniejsi Lewitów: Hasebia, Serebia i Jozue, syn Cedmiel: i bracia ich według odmian swoich, aby chwalili i wyznawali według rozkazania Dawida, męża Bożego, a żeby strzegli równi porządkiem.

25.Mathania i Bekbecya, Obedya, Mosollam, Telmon, Akkub, stróżowie bram i sieni przed bramami.

26.Ci za dni Joacym, syna Jozue, syna Josedek, i za dni Nehemiasza książęcia i Ezdrasza, kapłana a pisarza.

27.A na poświęcaniu muru Jerozolimskiego zwołano Lewity ze wszystkich miejsc ich, aby je przywiedziono do Jeruzalem, i czynili poświęcanie i wesele w dziękczynieniu i śpiewaniu i cymbałach, arfach i cytrach.

28.I zebrani są synowie śpiewaków z pól około Jeruzalem i ze wsi Netuphaty,

29.I z domu Galgal i z powiatów Geba i Azmaweth; bo sobie wsi nabudowali śpiewacy około Jeruzalem.

30.I oczyścili się kapłani i Lewitowie, a oczyścili lud i bramy i mur.

31.A na mur rozkazałem wniść przedniejszym z Judy, i postawiłem dwa wielkie chóry chwalących. I szli ku prawéj stronie po murze do bramy gnoju.

32.I szedł za nami Osajasz i połowica książąt Juda.

33.I Azaryasz, Ezdrasz i Mosollam, Juda i Benjamin i Semeja i Jeremiasz.

34.A z synów kapłańskich z trąbami, Zacharyasz, syn Jonathan, syn Semejaszów, syn Mathaniaszów, syn Michajaszów, syn Zechur, syn Asaph.

35.I bracia jego Semeja i Azareel, Malalaj, Galalaj, Maaj, Nathanael i Judas i Hanani z instrumenty śpiewania Dawida, męża Bożego: a Ezdrasz pisarz przed nimi na bramie źródła.

36.A przeciwko nim wstąpili po wschodzie miasta Dawidowego na wstępie muru nad dom Dawidów i aż do bramy wodnéj na wschód słońca.

37.A drugi chór dzięki oddawających szedł przeciwko, a ja za nim, i połowica ludu na murze i na wieży piecowéj aż do muru najszerszego:

38.I na bramie Ephraim i na bramie staréj i na bramie rybnéj i wieży Hananeel i wieży Emath i aż do bramy trzody: i stanęli w bramie straży.

39.I stanęły dwa chóry chwalących w domu Bożym, i ja i połowica urzędników ze mną.

40.A kapłani: Eliachim, Maasya, Miamin, Michea, Elioenaj, Zacharya, Hanania z trąbami:

41.I Maasya i Semeja i Eleazar