Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0481

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


dziestego i piątego dnia miesiąca Elul, za pięćdziesiąt i za dwa dni.

16.Stało się tedy, gdy usłyszeli wszyscy nieprzyjaciele nasi, że się polękali wszyscy narodowie, którzy byli około nas, i upadli sami w sobie: poznali, że od Boga stała się ta sprawa.

17.Ale i dni onych wiele listów od przednich Żydów posyłane były do Tobiasza, i od Tobiasza przychodziły do nich.

18.Bo ich wiele w Żydowstwie było mających przysięgę jego, iż był zięciem Secheniasza, syna Area: a Johanan, syn jego, pojął był córkę Mosollam, syna Barachiaszowego.

19.Ale i chwalili go przedemną, i słowa moje odnosili mu: a Tobiasz posyłał listy, aby mię straszył.


Rozdział VII.

Gdy miasta dobudowano, bramy zawierano, straż postawiono: policzono te, którzy się z niewoli powrócili, z kapłaństwa zrzucono te, którzy nie mogli rodu swego ukazać, dary dano na budowanie.


A gdy mur zbudowany był, i postawiłem wrota i policzyłem wrótne i śpiewaki i Lewity:

2.Rozkazałem Hanani, bratu memu, i Hananiaszowi, książęciu domu z Jeruzalem; (bo on się zdał jako mąż wierny i bojący się Boga więcéj niż drudzy),

3.I rzekłem im: Niechaj bram Jerozolimskich nie otwarzają aż do ciepła słonecznego. A gdy jeszcze stały zamknione bramy i zatarasowane, postanowiłem straż z obywatelów Jerozolimskich, każdego na odmiany swoje, i każdego przeciw domowi jego.

4.A miasto było bardzo szerokie i wielkie, a lud w pośrodku jego mały, i domy nie były pobudowane.

5.A Bóg podał do serca mego, i zebrałem przedniejsze i urzędniki i lud pospolity, abych je policzył. I nalazłem księgi liczby onych, którzy byli pierwéj przyszli, i nalazło się w nich napisano:

6.Ci synowie krainy, którzy wyszli z poimania przeprowadzonych, które był przeniósł Nabuchodonozor, król Babiloński, i wrócili się do Jeruzalem i do Żydowskiéj ziemie, każdy do miasta swego.

7.Którzy przyszli z Zorobabelem, Jozue, Nehemiasz, Azaryasz, Raamiasz, Nahamani, Mardocheusz, Belsam, Mespharath, Begoaj, Nahum, Baana. Liczba mężów ludu Izraelskiego:

8.Synów Pharos dwa tysiące sto siedmdziesiąt dwa.

9.Synów Saphatya trzysta siedmdziesiąt dwa.

10.Synów Area sześćset pięćdziesiąt dwa.

11.Synów Phahath Moab, z synów Jozuego i Joaba, dwa tysiące ośmset ośmnaście.

12.Synów Elam tysiąc dwieście pięćdziesiąt cztery.

13.Synów Zethua ośmset czterdzieści pięć.

14.Synów Zachaj siedmset sześćdziesiąt.

15.Synów Bannui sześćset czterdzieści ośm.

16.Synów Bebaj sześćset dwadzieścia ośm.

17.Synów Azgad dwa tysiące trzysta dwadzieścia dwa.

18.Synów Adonikam sześćset sześćdziesiąt siedm.

19.Synów Begwaj dwa tysiące sześćdziesiąt siedm.

20.Synów Adyn sześćset pięćdziesiąt pięć.

21.Synów Ater, syna Hezechyaszowego, dziewięćdziesiąt ośm.

22.Synów Hasem trzysta dwadzieścia ośm.

23.Synów Besaj trzysta dwadzieścia cztery.

24.Synów Hareph sto dwanaście.

25.Synów Gabaon dziewięćdziesiąt pięć.

26.Synów Bethlehem i Netupha sto ośmdziesiąt ośm.

27.Mężów Anathoth sto dwadzieścia ośm.

28.Mężów Bethazmoth czterdzieści dwa.

29.Mężów Karyathyarym, Cephira i Beroth siedmset czterdzieści trzy.

30.Mężów Rama i Gaba sześćset dwadzieścia jeden.

31.Mężów Machmas sto dwadzieścia dwa.

32.Mężów Bethel i Haj sto dwadzieścia trzy.