Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0414

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


rego po nim Zacharyasza: a Jahiela i Semiramotha i Jehiela i Mathathiasza i Eliaba i Banaja i Obededoma: Jehiela nad instrumentami arfy i nad skrzypicami, Asapha zasię, aby na cymbalech brząkał.

6.Banajas lepak i Jazyel kapłani, rodów, przynoście Panu chwałę i żeby ustawicznie trąbili przed skrzynią przymierza Pańskiego.

7.Onego dnia uczynił Dawid książęciem na wyznawanie Panu Asapha i bracią jego.

8.Wyznawajcie Panu i wzywajcie imienia jego, oznajmujcie między narody wynalazki jego. [1]

9.Śpiewajcie mu i grajcie mu, a opowiadajcie wszystkie dziwy jego.

10.Chwalcie imię święte jego, niech się weseli serce szukających Pana.

11.Szukajcie Pana i mocy jego: szukajcie oblicza jego zawsze.

12.Wspominajcie dziwy jego, które czynił, cuda jego i sądy ust jego.

13.Nasienie Izraela, słudzy jego, synowie Jakóbowi, wybrani jego!

14.On Pan, Bóg nasz: po wszystkiéj ziemi sądy jego.

15.Wspominajcie wiecznie przymierze jego: mowę, którą przykazał na tysiąc pokolenia:

16.Którą uczynił z Abrahamem, i przysięgę jego z Izaakiem.

17.I postanowił ją Jakóbowi za przykazanie, a Izraelowi za przymierze wieczne.

18.Mówiąc: Tobie dam ziemię Chanaan, sznur dziedzictwa waszego.

19.Gdy ich była liczba mała, mali i obywatele jéj:

20.I przeszli od narodu do narodu, a z królestwa do innego ludu:

21.Nie dopuścił żadnemu potwarzać ich, ale karał dla nich króle.

22.Nie tykajcie pomazańców moich, a na proroki moje nie bądźcie złośliwymi.

23.Śpiewajcie Panu, wszystka ziemio, opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie jego.

24.Opowiadajcie między narody chwałę jego, między wszystkimi ludźmi dziwy jego.

25.Bo wielki Pan i bardzo chwalebny i straszliwy nade wszystkie bogi.

26.Wszyscy bowiem bogowie pogańscy bałwani: a Pan niebiosa uczynił.

27.Wyznanie i wielmożność przed nim: moc i wesele na miejscu jego.

28.Przynoście Panu, familie narodów, przynoście Panu chwałę i panowanie.

29.Dawajcie Panu chwałę, imieniowi jego podnieście ofiarę a przyjdźcie przed oblicze jego, i kłaniajcie się Panu w ozdobie świętéj.

30.Niech się wzruszy od oblicza jego wszystka ziemia; on bowiem utwierdził okrąg nieporuszony.

31.Niech się weselą niebiosa, a niech się raduje ziemia, i niech mówią w narodziech: Pan królował.

32.Niech zagrzmi morze i napełnienie jego: niech się rozweselą pola i wszystko, co jest na nich.

33.Tedy będą chwalić drzewa leśne przed Panem, iż przyszedł sądzić ziemię.

34.Wyznawajcie Panu; bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.

35.A mówcie: Zbaw nas, Boże, zbawicielu nasz, i zgromadź nas i wybaw od narodów, abyśmy wyznawali świętemu imieniowi twemu i radowali się w pieśniach twoich.

36.Błogosławiony Pan, Bóg Izraelów, od wieku aż do wieku; i niech mówi wszystek lud: Amen, i pieśń Panu.

37.Zostawił tedy tam przed skrzynią przymierza Pańskiego Asapha i bracią jego, aby służyli przed obliczem skrzynie ustawicznie na każdy dzień i na przemiany swe.

38.Lecz Obededoma i bracią jego, sześćdziesiąt i ośm, i Obededoma, syna Idythun, i Hosę uczynił odźwiernymi.

39.A Sadoka kapłanem i bracią jego kapłany przed przybytkiem Pańskim na wyżynie, która była w Gabaon,

40.Aby ofiarowali całopalenia Panu na ołtarzu całopalenia ustawicznie po ranu i w wieczór według wszystkiego, co napisano jest w zakonie Pańskim, który przykazał Izraelowi.

41.A po nim Hemana i Idythun i inne wybrane, każdego imieniem

  1. Psal. 104, 1. Isai. 12, 4.