Przejdź do zawartości

Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0170

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

siódmego, a oczyszczeni potem do obozu wnidziecie.

25.Rzekł téż Pan do Mojżesza:

26.Weźmijcie summę tego, co poimano, od człowieka aż do bydlęcia, ty i Eleazar kapłan i przełożeni pospólstwa:

27.I w równy dział rozdzielisz korzyść między te, którzy się potykali i wyszli na wojnę, i między wszystek inny lud pospolity.

28.I oddzielisz część Panu od tych, którzy walczyli i byli na wojnie, jedne duszę z piąci set, tak z ludzi jako i z wołów i osłów i owiec:

29.I dasz ją Eleazarowi kapłanowi; bo pierwociny Pańskie są.

30.Z połowice téż synów Izraelowych weźmiesz pięćdziesiątą głowę ludzi i z wołów i osłów i owiec, wszystkich zwierząt, i dasz je Lewitom, którzy czują na straży przybytku Pańskiego.

31.I uczynili Mojżesz i Eleazar, jako Pan przykazał.

32.A było plonu, który wojsko poimało, owiec po sześćkroć sto tysięcy, siedmdziesiąt i pięć tysięcy,

33.Wołów siedmdziesiąt i dwa tysiące:

34.Osłów sześćdziesiąt tysięcy i tysiąc.

35.Dusz ludzkich płci żeńskiéj, które nie uznały mężów, trzydzieści i dwa tysiące.

36.I dana jest połowica tym, którzy w bitwie byli, owiec po trzykroć sto tysięcy, trzydzieści i siedm tysięcy, pięć set:

37.Z których na stronę Pańską naliczono owiec sześć set, siedmdziesiąt pięć.

38.A z wołów trzydzieści sześć tysięcy, wołów siedmdziesiąt dwa:

39.Z osłów trzydziestu tysięcy, pięć set, osłów sześćdziesiąt jeden.

40.Z dusz ludzkich szesnastu tysięcy, dostało się na Pańską stronę trzydzieści dwie duszy.

41.I oddał Mojżesz liczbę pierwocin Pańskich Eleazarowi kapłanowi,

42.Jako mu było rozkazano, z połowice synów Izraelowych, którą był oddzielił tym, co w bitwie byli:

43.A z połowice, która się dostała innemu pospólstwu: to jest z owiec po trzykroć sto tysięcy, trzydzieści siedm tysięcy i z piąci set,

44.I z wołów trzydzieści sześć tysięcy,

45.I z osłów trzydzieści tysięcy, i piąci set,

46.I z ludzi szesnastu tysięcy,

47.Wziął Mojżesz pięćdziesiątą głowę i dał Lewitom, którzy straż trzymali w przybytku Pańskim, jako Pan był przykazał.

48.A gdy przystąpili do Mojżesza przełożeni wojska, tysiącznicy i setnicy, rzekli:

49.My słudzy twoi, obliczyliśmy poczty ludzi wojennych, któreśmy mieli pod ręką naszą: a nie zginął i jeden.

50.I dlatego ofiarujemy w dary Pańskie każdy, cośmy mogli naleść w korzyści złota: nagolenice złote i manelle, pierścienie i prawnice, i łańcuszki, abyś się modlił za nami do Pana.

51.I przyjęli Mojżesz i Eleazar kapłan wszystko złoto w różnych rzeczach,

52.Pod wagą szesnastu tysięcy, siedmi set, piącidziesiąt syklów, od tysiączników i od setników.

53.Bo każdy, co na wojnie uchwycił, jego było.

54.A wziąwszy, wnieśli do przybytku świadectwa, na pamiątkę synów Izraelowych przed Panem.


ROZDZIAŁ XXXII.
Synom Ruben i Gad, połowicy pokolenia Manassesowego dano część ich za Jordanem: a oni się obowiązali bracią swoją do ziemie obiecanéj zbrojno doprowadzić.

A synowie Ruben i Gad mieli wiele bydła, i mieli w bydle majętność niezliczoną. A gdy obaczyli Jazer i Galaad, ziemie sposobne do chowania bydła,

2.Przyszli do Mojżesza i Eleazara kapłana i do przełożonych pospólstwa, i rzekli:

3.Ataroth, i Dybon, i Jazer, i Nemra, i Hezebon, i Eleale, i Sabam, i Nebo, i Beon,

4.Ziemia, którą zwojował Pan przed obliczem synów Izraelowych, ziemia jest bardzo obfita na chowanie bydła, a my, słudzy twoi mamy wiele bydła: