Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0130

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.


32.Domy Lewitów, które są w mieściech, zawżdy mogą być wykupione.

33.Jeźli ich nie wykupią, w Jubileusz wrócą się do panów; bo domy miast Lewitskich, miasto majętności są między synmi Izraelowymi.

34.Ale domy ich na przedmieściu niech nie będą przedane; bo jest osiadłość wieczna.

35.Jeźli zubożeje brat twój, a osłabieje ręka jego, i przyjmiesz go jako przychodnia i gościa, a będzie żył z tobą:

36.Nie weźmiesz lichwy od niego, ani więcéj niżeś dał; bój się Boga twego, żeby żyć mógł twój brat przy tobie.

37.Pieniędzy twoich nie dasz mu na lichwę, i zboża nad zwyż nie będziesz wyciągał.

38.Ja Pan, Bóg wasz, którym was wywiódł z ziemie Egipskiéj, abym wam dał ziemię Chananejską, a był Bogiem waszym.

39.Jeźli ubóstwem przyciśniony zaprzeda się tobie brat twój, nie będziesz go cisnął służbą niewolniczą:

40.Ale jako najemnik i oracz będzie u ciebie: aż do roku Jubileusza będzie robił u ciebie.

41.A potem wynidzie z dziatkami swemi i wróci się do rodziny i do majętności ojców swoich.

42.Słudzy bowiem moi są, i jam je wywiódł z ziemie Egipskiéj: niech nie będą przedawani jako niewolnicy.

43.Nie trap go mocą, ale się bój Boga twego.

44.Niewolnik i niewolnica niech wam będzie z narodów, które są w okolicy waszéj.

45.I z przychodniów, którzy gościami są u was, albo którzy się z nich urodzą w ziemi waszéj, te będziecie mieć za sługi.

46.I prawem dziedzicznem podacie je potomkom, i odzierżycie na wieki, ale braciéj waszéj, synów Izraelowych, nie uciskajcie mocą.

47.Jeźli się zmocni u was ręka przychodnia i gościa, a brat twój zubożawszy przeda się mu, albo któremukolwiek z rodu jego:

48.Po zaprzedaniu może być odkupion: który chce z braciéj jego, odkupi go.

49.I stryj, i stryjeczny brat, i krewny, i powinowaty: a jeźli i sam będzie mógł, odkupi się,

50.Obrachowawszy tylko lata od czasu zaprzedania swego, aż do roku Jubileusza: a pieniądze, za które był przedan, według liczby lat, i jako najemnikowi płacą zrachowawszy.

51.Jeźli więcéj lat będzie, które zostają aż do Jubileusza, wedle tychże odda i okup.

52.A jeźli mało, porachuje się z nim według liczby lat, i odda kupcowi, co zostało lat,

53.Których pierwéj służył zapłaty wrachowawszy: nie będzie go dręczył gwałtownie przed oczyma twemi,

54.A jeźliby przez to nie mógł być odkupiony, roku Jubileuszu wynidzie z dziećmi swemi.

55.Moi bowiem słudzy są synowie Izraelowi, którem wywiódł z ziemie Egipskiéj.


Rozdział XXVI.

Tym, którzy przykazanie Pana Boga pełnią, zapłaty opisują: a którzy przestępują, karanie wielkie.


Ja Pan, Bóg wasz. Nie będziecie sobie czynić bałwana ani ryciny, ani znaków stawiać będziecie, ani kamienia znacznego postawicie w ziemi waszéj, żebyście się mu kłaniali; bom Ja jest Pan, Bóg wasz. [1]

2.Zachowajcie święta moje, a na świątnicę moję strachajcie się: Ja Pan.

3.Jeźli w przykazaniach moich chodzić będziecie, a mandaty moje zachowacie i wypełnicie je,

4.Dam wam dżdże czasów swoich, a ziemia da urodzaj swój, i owocu drzewa pełne będą. [2]

5.Zajmie młódźba żniwa zbieranie wina, a zbieranie wina nadejdzie siew: i będziecie jeść chleb wasz w sytości i bez strachu mieszkać będziecie w ziemi waszéj.

6.Dam pokój na granicach waszych: będziecie spać, a nie będzie, ktoby przestraszył: odejmę złe zwierzę, a miecz nie przejdzie granic waszych.

7.Będziecie uganiać nieprzyjacioły wasze, i upadną przed wami.

  1. Exod. 20, 4. Deut. 5, 8. Psal. 96, 7.
  2. Deut. 28, 1.