Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0113

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.


  ROZDZIAŁ XI.
  Oddzielenie i rozsądek zwierząt czystych i plugawych, i używanie ich, tak iżby synowie Izraelscy świętymi byli, jako i Pan, Bóg ich.

  I rzekł Pan do Mojżesza i Aarona, mówiąc:

  2.Mówcie synom Izraelowym: Te są zwierzęta, które jeść macie ze wszystkich zwierząt ziemskich: [1]

  3.Wszelkie, które ma rozdzielone kopyto, a przeżuwa w bydle, jeść będziecie.

  4.Lecz którekolwiek acz przeżuwa i ma kopyto, ale nie dzieli go, jako wielbłąd i inne, jeść go nie będziecie, i między nieczyste policzycie.

  5.Jéż, który przeżuwa, i kopyto nie dzieli, nieczysty jest.

  6.Zając téż; bo i ten przeżuwa, ale kopyto nie dzieli.

  7.I świnia, która acz dzieli kopyto, nie przeżuwa.

  8.Tych mięsa jeść nie będziecie, ani się ścierwów dotkniecie; bo wam są nieczyste.

  9.Te są, które się rodzą w wodzie, i godzą się jeść: wszelkie co ma skrzele i łuski, tak w morzu, jako w rzekach i w jeziorach jeść będziecie.

  10.Lecz cokolwiek skrzeli i łuski nie ma, z tych, które się w wodzie ruchają i żywią, omierzłe wam,

  11.I obrzydłe będzie: mięsa ich jeść nie będziecie, a zdechlin warować się będziecie.

  12.Wszystko, co nie ma skrzeli i łuski w wodach, nieczyste będzie.

  13.Te są, których z ptastwa jeść nie macie, i strzedz się ich macie: orła, i grypha, i orła morskiego,

  14.I kanie, i sępa, według rodzaju jego,

  15.I wszelkiego kruczego rodzaju, na podobieństwo jego,

  16.Strusia, i sowy, i łyski, i jastrzębia, według rodzaju swego:

  17.Puhacza, i norka, i ibę,

  18.I łabędzia, i bąka, i porphyryona,

  19.Herodyana, i charadryona, według rodzaju swego, dudka téż i nietoperza.

  20.Wszelkie z latających, które chodzi na czterech nogach, obrzydłe wam będzie.

  21.A cokolwiek acz chodzi na czterech nogach, ale ma dłuższe poślednie golenie, któremi skacze po ziemi,

  22.Jeść macie: jako jest szarańcza w rodzaju swoim, i attakus, i ophiomachus, i koniczek, każde według rodzaju swego.

  23.A cokolwiek z latających cztery tylko nogi ma, obrzydłe wam będzie:

  24.A ktokolwiek się dotknie zdechliny ich, splugawi się, i będzie nieczystym aż do wieczora.

  25.A jeźliby potrzeba było, aby niósł co z tych zdechłego, wypierze szaty swoje, i będzie nieczysty aż do zachodu słońca.

  26.Wszelkie zwierzę, które acz ma kopyto, ale go nie dzieli, ani przeżuwa, nieczyste będzie: a kto się go dotknie, splugawi się.

  27.Co chodzi na łapach ze wszystkich zwierząt, które chodzą na czterech nogach, nieczyste będzie: kto się dotknie ścierwu ich, będzie zmazany aż do wieczora.

  28.A ktoby takie ścierwy nosił, wypierze szaty swoje, i nieczysty będzie aż do wieczora; wszystko to bowiem plugawe wam jest.

  29.Te téż między plugawemi będą poczytane, z tych, które się ruszają na ziemi: łasica i mysz i krokodyl, każde według rodzaju swego,

  30.Mygale, chameleon, i tarantula, i jaszczórka, i kret:

  31.Wszystko to nieczyste jest. Kto się dotknie ścierwu ich, nieczysty będzie aż do wieczora.

  32.I na cokolwiek upadnie co z ścierwu ich, splugawione będzie, tak naczynie drzewiane i szata, jako i skóry i włosienice: i w czemkolwiek robią, będą w wodzie omoczone, i będą zmazane aż do wieczora, a tak potem będą oczyszczone.

  33.A naczynie gliniane, w któreby co z tych wpadło, splugawione będzie, i przetóż ma być stłuczono.

  34.Wszelki pokarm, który jeść będziecie, jeźli wleją nań wody, nieczysty będzie: i wszelka rzecz mokra i którą piją z wszelkiego naczynia, nieczysta będzie.

  35.I cokolwiek z dechlin takowych padnie na nie, nieczyste będzie: bądź piece, bądź panwie: będą skażone i nieczyste będą.


  1. Deut. 14, 3.