Strona:PL Wujek-Biblia to jest księgi Starego i Nowego Testamentu 1923.djvu/0110

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

ofiarował krew i łój ten będzie miał i łopatkę prawą za część swoję.

34.Albowiem mostek podnoszenia i łopatkę odłączenia wziąłem od synów Izraelowych z ofiar ich zapokojnych: i dałem Aaronowi kapłanowi i synom jego prawem wiecznem, od wszystkiego ludu Izraelskiego. [1]

35.To jest pomazanie Aarona, i synów jego w obrzędziech Pańskich dnia, którego je ofiarował Mojżesz, żeby kapłański urząd odprawowali:

36.I co im dawać przykazał Pan od synów Izraelowych ustawą wieczną w rodzajach ich.

37.Ten jest zakon całopalenia i ofiary za grzech i za występek i za poświęcenie i ofiar zapokojnych:

38.Które ustawił Pan Mojżeszowi na górze Synai, kiedy przykazał synom Izraelowym, aby ofiarowali ofiary swe Panu na puszczy Synai.


Rozdział VIII.

Poświącanie Aarona i synów jego, przybytku i wszystkiego sprzętu jego.


I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:

2.Weźmij Aarona z synami jego, szaty ich, i olejek pomazania, cielca za grzech, dwu baranów, kosz z przaśnikami.

3.I zgromadzisz wszystko zgromadzenie do drzwi przybytku.

4.Uczynił Mojżesz, jako Pan rozkazał: i zgromadziwszy wszystek lud przede drzwi przybytku,

5.Rzekł: Ta jest mowa, którą Pan rozkazał uczynić.

6.I natychmiast ofiarował Aarona i syny jego: i omywszy je,

7.Ubrał najwyższego kapłana w koszulę lnianą, opasawszy go pasem, i oblókłszy go w szatę z hiacyntu, i na wierzch ramiennik włożył:

8.Który ściągnąwszy pasem przystósował do Racyonału, w którym była Nauka i Prawda.

9.Czapką téż nakrył głowę, a na niéj przeciw czole przyprawił blachę złotą poświęconą na poświęceniu, jako mu był Pan przykazał. [2]

10.Wziął i olejek namazywania, którem namazał przybytek ze wszystkiem naczyniem jego. [3]

11.A gdy poświęcając pokropił ołtarz siedmkroć, namazał go, i wszystkie naczynia jego, i umywalnią z podstawkiem jéj olejkiem poświęcił.

12.Który wylawszy na głowę Aaronowę, pomazał go i poświęcił. [4]

13.Syny takież jego ofiarowawszy oblókł w szaty lniane i opasał pasy, i włożył czapki, jako był Pan rozkazał.

14.Ofiarował i cielca za grzech: i gdy na głowę jego włożył Aaron i synowie jego ręce swe,

15.Ofiarował go nabrawszy krwie, i omoczywszy palec, dotknął się rogów ołtarzowych wkoło. Który oczyściwszy i poświęciwszy, wylał ostatek krwie do spodku jego.

16.A łój, który był na wnętrzu, i odziedzę wątrobną, i dwie nereczki z tłustością ich spalił na ołtarzu:

17.Cielca z skórą i z mięsem i gnojem paląc za obozem, jako Pan był przykazał.

18.Ofiarował i barana na całopalenie: na którego głowę gdy Aaron i synowie jego włożyli ręce swe,

19.Ofiarował go, i wylał krew jego wkoło ołtarza.

20.A samego barana w sztuki zsiekawszy, głowę jego i członki i łój spalił ogniem,

21.Spłókawszy pierwéj jelita z nogami. I zaraz całego barana spalił na ołtarzu, przeto iż był całopaleniem najwdzięczniejszéj woni Panu, jako mu był przykazał.

22.Ofiarował i barana wtórego, na poświęceniu kapłanów: i włożyli na głowę jego Aaron i synowie jego ręce swoje.

23.Którego ofiarowawszy Mojżesz, wziąwszy ze krwie jego, dotknął się końca ucha prawego Aaronowego. i wielkiego palca prawéj ręki, także téż i nogi.

24.Ofiarował i syny Aaronowe. A gdy krwią barana ofiarowanego dotknął się końca prawego ucha każdego z nich, i palca wielkiego ręki i nogi prawéj, ostatek wylał na ołtarz w około.

25.A łój i ogon i wszystkę tłustość, która okrywa jelita i odziedzę wątroby, i dwie nerki z łojem ich, i łopatkę prawą oddzielił.

26.A wziąwszy z kosza przaśników, który był przed Panem, chleb bez

  1. Exod. 29, 24.
  2. Exod. 28.
  3. Exod. 28, 36.
  4. Eccl. 45, 18. (Przypis własny Wikiźródeł Błąd w druku; odsyłacz do Księgi Mądrości Syracha, nie występującej w tym wydaniu Biblii.)