Strona:PL Samuel Dickstein - Pojęcia i metody matematyki.djvu/084

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  ∇[∆(a, u), ∆(b, u)] = ∆[∇(a, b), ∇(u, u)],

  w założeniu, że równania, określające moduł działania, odnoszą się do form jakichkolwiek, nowych czy dawnych, otrzymujemy

  ∇[∆(a, u), ∆(b, u)] = ∇(a, b).

  Temu równaniu uczyni się zadość, gdy założymy

  a = ∆(a, u), b = ∆(b, u).

  Wogóle staje się zadość równaniu

  ∇(e, f) = ∇(g, h),

  gdy przyjmiemy

  g = ∆(e, u), h = ∆(f, u).

  Stosując to do równania

  ∇(a, b) = ∇[∆(y, c), ∆(z, d)],

  otrzymujemy

  ∆(y, c) = ∆(a, u), ∆(z, d) = ∆(b, u),

  skąd dochodzimy do rozwiązań

  y = ∇[∆(a, u), c], z = ∇[∆(b, u), d],

  które można przedstawić pod postacią

  y = ∆[a ∇(u, c)], z = ∆[b ∇(u, d)],

  gdzie u jest formą dowolną. Jeżeli w szczególności weźmiemy taką formę u, aby było ∇(u, c) = d, t. j.

  u = ∆[∇(u, c), c] = ∆(d, c),

  to otrzymamy

  y = ∆(a, d), z = ∆(b, c)

  co wskazuje, że formy y i z, przy powyższém założeniu o własności modułu; zawsze znaleźć można, że przeto forma

  x = ∇(y, z) = ∇[∆(a, d) ∆(b, c)]

  zawsze znajdzie się w dziedzinie uzupełnionej form dawnych i nowych.
  Wykazaliśmy tym sposobem, ze uzupełniona dziedzina jest wystarczająca i po włączeniu w zakres badania działań odwrotnych