Przejdź do zawartości

Strona:PL Samuel Dickstein - Pojęcia i metody matematyki.djvu/084

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została przepisana.
∇[∆(a, u), ∆(b, u)] = ∆[∇(a, b), ∇(u, u)],

w założeniu, że równania, określające moduł działania, odnoszą się do form jakichkolwiek, nowych czy dawnych, otrzymujemy

∇[∆(a, u), ∆(b, u)] = ∇(a, b).

Temu równaniu uczyni się zadość, gdy założymy

a = ∆(a, u), b = ∆(b, u).

Wogóle staje się zadość równaniu

∇(e, f) = ∇(g, h),

gdy przyjmiemy

g = ∆(e, u), h = ∆(f, u).

Stosując to do równania

∇(a, b) = ∇[∆(y, c), ∆(z, d)],

otrzymujemy

∆(y, c) = ∆(a, u), ∆(z, d) = ∆(b, u),

skąd dochodzimy do rozwiązań

y = ∇[∆(a, u), c], z = ∇[∆(b, u), d],

które można przedstawić pod postacią

y = ∆[a ∇(u, c)], z = ∆[b ∇(u, d)],

gdzie u jest formą dowolną. Jeżeli w szczególności weźmiemy taką formę u, aby było ∇(u, c) = d, t. j.

u = ∆[∇(u, c), c] = ∆(d, c),

to otrzymamy

y = ∆(a, d), z = ∆(b, c)

co wskazuje, że formy y i z, przy powyższém założeniu o własności modułu; zawsze znaleźć można, że przeto forma

x = ∇(y, z) = ∇[∆(a, d) ∆(b, c)]

zawsze znajdzie się w dziedzinie uzupełnionej form dawnych i nowych.
Wykazaliśmy tym sposobem, ze uzupełniona dziedzina jest wystarczająca i po włączeniu w zakres badania działań odwrotnych