Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/94

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 93 —


A oni się wspołem libali,[1] libali,
A mnie na bzdury działali, działali.

A jak się polibali, to szli spać,
A mnie musiała muzyczka grać.

Muzyczka mi grała, brzękała,
Moja najmilejsza płakała, płakała.
167.
z p. Rybnickiego.

Czerwona różyczko,
Czemuż nie rozbijesz?
Dla ciebie, kochanku,
Iż mnie nie miłujesz.

Tyś inszą miłował,
Ja nad tém płakała,
Bialuśką chusteczką
Oczka wycierała.

Czemuż ty płakała,
Gdy cię nic nie boli?
Miłowaliśmy się
Jak para gołębi.

Jam do ciebie chodził,
Jak prawy kochanek,
Doznał ja się nie raz
Fałszywych słoweczek.

Palec na twą gębę,
Palec na twą cnotę,
Nie będę ci wierzyć
Aż będzie ogłoska.[2]

Jak będzie ogłoska
Na téj Rudzkiéj farze,
To ja będę mówić
Twemu bratu: szwagrze!

Twemu bratu: szwagrze!
Pani matce: mamo!
Daliście mi syna
Po mojemu zdaniu.
168.
z p. Raciborskiego.
 
\relative b {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4
\autoBeamOff
d8 e fis4 g | a8 [(cis)] d4 r4 | b8 g fis4 e8 [(d)] |e4 d r4
\break
b'8 g g b d d | a fis fis a d d | b8. g16 fis4 e8 [(cis)] | e4 d r4
\bar "|."
}
\addlyrics {
Za -- kwi -- tła mi trze -- śnia
ca -- łym bia -- łym kwia -- tem,
że się mój ko -- cha -- nek,
że się mój ko -- cha -- nek,
że się szu -- łał świa -- tem.
}


Zakwitła mi trześnia
Całym białym kwiatem,
Że się mój kochanek,
Że się szułał (tułał) światem.

O szułał się, szułał,
Nie może on trefić;
Ta jego kochanka
Nie chce mu otworzyć.

Otwórz mi, ma miła,
Malowane dźwierze,
Aże ja obejzdrzę,
Kto ku tobie przyjdzie. —

Nie przyjdzie tu żaden,
Jeno me serdeczko,
A jak mnie tu niéma,
To próżne łóżeczko. —

  1. Z niem: lieben, kochać.
  2. Zapowiedź.