Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/7

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 6 —


  8.
  z p. Rybnickiego.
   
\relative a' {
\set Staff.midiInstrument = #"viola"
\key d \major
\time 2/4
\autoBeamOff
a8 fis a4 | g8 e g4 | fis8 d a' fis | e cis a4 | d d | d8 a' fis d | e4 e | e8 b' a g | fis e16 [(fis)] g8 e |d4 cis | d r 
\bar "|." 
}
\addlyrics { Wi -- dzi Bóg na nie -- bie że ja mu -- szę od cie -- bie,
we dnie ma -- sze -- ro -- wać, w_no -- cy gwer pu -- co -- wać,
a to -- wszy -- stko dla cie -- bie.
}

  Widzi Bóg na niebie,
  Że ja muszę od ciebie,
  We dnie maszerować,
  W nocy gwer[1] pucować,[2]
  A to wszystko dla ciebie.

  Te moje pistole,
  One leżą na stole.
  Ten mój konik brony,
  Pięknie ustrojony,
  Już on stoi na drodze.


  9.
  z p. Rybnickiego i Lublinieckiego.
   
\relative f'{
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key f \major
\time 3/4
\autoBeamOff
\partial 4 c8. c16 | f4 c f8. g16 | a4 f a8. c16 | bes8 [(a)] g4 e8 f | g [(e)] c4 r |
g'4. a8 e g | f d c4 r | a'8 c bes4 r | d8 c bes4 a8 [(f)] |g g f4 r
\bar "|." 
} 
\addlyrics { Jak po -- ja -- dę, po -- wę -- dru -- ję,
wszy -- stkim lu -- dziom po -- dzię -- ku -- ję,
je -- no mo -- jéj mi -- łéj nie, je -- no nic,
bo nie chcia -- ła ze mną iść.
}

  Jak pojadę, powędruję,
  Wszystkim ludziom podziękuję,
  Jeno mojéj miłéj nie, jeno nic.
  Bo nie chciała ze mną iść.

  Jak ja pójdę przez ryneczek,
  Kupię sobie bębeneczek;
  Będę ja se bębnował, bębnował,
  Jak będę maszerował.

  Jak ja pójdę przez miasteczko,
  Płakać będziesz kochaneczko,
  Płakać, płakać, narzékać, narzékać,
  Jak mnie będą oblékać.

  Obleką mnie w mundur nowy,
  Przystoi to wojakowi,
  Mundur, mundur wojański, wojański,
  Traktament nowojański.

  A mamci ja ten listeczek
  Co go pisał kochaneczek,
  Ten listeczek zawiły, zawiły,
  Co go pisał mój miły.

  1. Z niemieckiego: Gewehr, broń.
  2. Z niemieckiego: putzen, czyścić.