Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/28

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.
  — 27 —


  51.
  z p. Bytomskiego.

  Wojacy, wojacy,
  Którzy wojujecie,
  Wojujcież, wojujcie,
  A Nisę mijajcie!

  Jak was tam przywiedą,
  Pięknie przywitają,
  Witają, witają
  I mundur dawają.

  Kiećbych ja był ojca słuchał
  I téj mojéj matki,
  Nie byłbych ja opłakował
  Te moje młode latki.

  Ej, synu mój, mój synu,
  Poprzestań wojować,
  A nie będziesz żałować,
  A nie będziesz żałować.
  52.
  z p. Bytomskiego.
   
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key bes \major
\time 3/8
\autoBeamOff
f'8 f16 f f8 | f16 f bes8 d, | f [(es)] c |
\bar "[|:"
bes16 bes16 bes4 | bes8 bes g' | f f d | f [(es)] c |bes4 r8 
\bar ":|]"
}
\addlyrics {
Hej, sły -- szy -- cie,
jak to ku -- le brzę -- czą!
pój -- dzie -- my na woj -- nę
z_tą tor -- bą cie -- lę -- cą.
}
\midi {
\tempo 4 = 70 
}

  Hej słyszycie,
  Jak to kule brzęczą!
  Pójdziemy na wojnę
  Z tą torbą cielęcą.
  — — — — — —
  53.
  z p. Rybnickiego.
   
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\clef treble
\key d \major
\time 2/4
\autoBeamOff  
\stemUp 
d4 d8 fis | a4 a8 d | b g b4 | a2 | b8 g b4 | a2 | g4 g8 fis | e4 e8 d | cis d e fis \< |\slashedGrace g8 b4 b8 b | a4 b8 g | fis d e4 | d4 r \bar "|."   
}
\addlyrics {
Kra -- ko -- wski mo -- ste -- czek o -- gi -- ba się, o -- gi -- ba się,
ro -- śnie tam tra -- wi -- nka, nie sie -- ka się, ro -- śnie tam tra -- wi -- nka, nie sie -- ka się.
}
\midi {
\tempo 4 = 100 
}

  Krakowski mosteczek
  Ogiba się,
  Rośnie na nim trawinka,
  Nie sieka się.

  Kiech ja tam chodzował
  I wachował,[1]
  Toć ja se chodniczek
  Nacechował.

  1. Z niemieckiego: wachen, być na warcie.