Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/28

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 27 —


51.
z p. Bytomskiego.

Wojacy, wojacy,
Którzy wojujecie,
Wojujcież, wojujcie,
A Nisę mijajcie!

Jak was tam przywiedą,
Pięknie przywitają,
Witają, witają
I mundur dawają.

Kiećbych ja był ojca słuchał
I téj mojéj matki,
Nie byłbych ja opłakował
Te moje młode latki.

Ej, synu mój, mój synu,
Poprzestań wojować,
A nie będziesz żałować,
A nie będziesz żałować.
52.
z p. Bytomskiego.
 
\relative d' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key bes \major
\time 3/8
\autoBeamOff
f'8 f16 f f8 | f16 f bes8 d, | f [(es)] c |
\bar "[|:"
bes16 bes16 bes4 | bes8 bes g' | f f d | f [(es)] c |bes4 r8  
\bar ":|]"
}
\addlyrics {
Hej, sły -- szy -- cie,
jak to ku -- le brzę -- czą!
pój -- dzie -- my na woj -- nę
z_tą tor -- bą cie -- lę -- cą.
}
\midi {
\tempo 4 = 70 
}

Hej słyszycie,
Jak to kule brzęczą!
Pójdziemy na wojnę
Z tą torbą cielęcą.
— — — — — —
53.
z p. Rybnickiego.
 
\relative c' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\clef treble
\key d \major
\time 2/4
\autoBeamOff   
\stemUp 
d4 d8 fis | a4 a8 d |  b g b4 | a2 | b8 g b4 | a2 |  g4 g8 fis | e4 e8 d | cis d e fis \< |\slashedGrace g8 b4 b8 b | a4 b8 g | fis d e4 |  d4 r \bar "|."     
}
\addlyrics {
Kra -- ko -- wski mo -- ste -- czek o -- gi -- ba się, o -- gi -- ba się,
ro -- śnie tam tra -- wi -- nka, nie sie -- ka się, ro -- śnie tam tra -- wi -- nka, nie sie -- ka się.
}
\midi {
\tempo 4 = 100 
}

Krakowski mosteczek
Ogiba się,
Rośnie na nim trawinka,
Nie sieka się.

Kiech ja tam chodzował
I wachował,[1]
Toć ja se chodniczek
Nacechował.

  1. Z niemieckiego: wachen, być na warcie.