Przejdź do zawartości

Strona:PL Roger - Pieśni Ludu Polskiego w Górnym Szląsku.djvu/231

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.
— 230 —


Utraciłam cnotę,
Wianeczek ze złota;
O gdzież się podzieję
Uboga sierota! —

Nie wiesz ty to, jakem
Ci to powiadał,
Kiedym cię z karczmiczki
Do dom odprowadzał?

Mówiłem ci, mówił
Łagodne słóweczka,
A tyś mi nie była
Szczéra moja miła.
465.
z p. Kozielskiego i Gliwickiego.
 
\relative d'' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key d \major
\time 3/4 
\autoBeamOff
a8. cis16 d4 e | fis4 \grace e8 d4 r4 |  g8. fis16 e4. d16 [(cis)] | \stemUp b4 \stemNeutral a4. (cis8) |  \partial 2 d4. fis8
\break
\partial 4 e8 cis |d4. e8 d fis, | b8. b16 a4 g8. [fis16] | e4 d r4
\bar "|." 
s
}
\addlyrics {
A_w nie -- dzie -- lę ra -- no,
niż sło -- ne -- czko wscho -- dzi,
już ta two -- ja ko -- cha -- ne -- czka
po o -- gro -- dzie cho -- dzi.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}


A w niedzielę rano,
Niż słoneczko wschodzi,
Już ta twoja kochaneczka
Po ogrodzie chodzi.

W ogrodzie chodziła,
Trzy wianeczki wiła,
Jeden sobie, drugi tobie,
Trzeci powiesiła.

A powiesiła go
W sieni nad dźwierzami,
Pani matka nań wejrzała,
Oblała się łzami.

Nie płaczcież, mamulko,
Z wianka zielonego,
Boście się dość napijali
Za piéniążki jego.

Wyście napijali,
Jam natańcowała,
Już to teraz chwała Bogu,
Gdym go już dostała.


W powiecie Gliwickim śpiewają ostatnią zwrotkę tak:

Jam się napijała
Za piéniążki jego,
A tyś się dość natańcowała
Do dnia białego.
466.
z p. Oleskiego.
 
\relative g' {
\set Staff.midiInstrument = "flute" 
\key c \major
\time 4/4 
\autoBeamOff
\tempo \markup { \italic \fontsize #-2 Anadatino. } 
g4. e8 c'4 (b8) a | a [(g)] g4 r4 r | g4. e8 c'4 (b8) a | a [(g)] g4 r4 r
\break
\time 2/4 
 \bar "[|:" 
\tempo \markup { \italic \fontsize #-2 Allegretto. } c,8 e g8. c16 | g4 e | g8 f d f |f4 d
\bar ":|]" 
s
}
\addlyrics {
Mo -- ja  pa -- ni ma -- tko kie -- by -- ście wy chcie -- li,
prę -- dko by -- ście, prę -- dko, zię -- cia ze mnie mie -- li.
}
\midi {
\tempo 4 = 120 
}