Strona:PL Ołtarzyk polski katolickiego nabożeństwa.djvu/016

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  ustawicznie, gorąco, serdecznie a spełnią się słowa poety polskiego Garczyńskiego:

  „Módlmy się! — głosy wiary i cierpienia
  Błyskiem przenikną przez niebios sklepienia
  I o słuch Boga uderzą!”


  Pacierz i krótki Katechizm [1]


  W imię Ojca † i Syna † i Ducha Świętego † Amen.


  Modlitwa Pańska.

  Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiech! — Święć się Imię Twoje. — Przyjdź Królestwo Twoje. — Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. — Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. — A odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. — I nie wódź nas na pokuszenie. — Ale nas zbaw ode złego. Amen.


  Pozdrowienie Anielskie.

  Zdrowaś Maryo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryo, Matko Boża! módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszéj. Amen.


  Skład Apostolski.

  Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego: który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego: ztamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.


  Dwa przykazania miłości

  Będziesz miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego serca twego, ze wszystkiéj duszy twojéj i ze wszystkich sił twoich; a bliźniego twego jak siebie samego.

  1. Zwraca się szczególną uwagę dobrze myślących katolików, aby na dzieci i podwładne osoby wpływali, iżby te umiały pacierz i katechizm. Przestroga ta zaiste potrzebna jest wobec teraźniejszych stosunków, wypierających coraz więcéj ze szkół naukę religii katolickiéj.