Strona:PL Lindeman-Toksykologja chemicznych środków bojowych.djvu/043

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.
— 37 —

cego niezbędny jest jeszcze ponadto cały szereg, częściowo nawet bardzo skomplikowanych, związków organicznych. Co się tyczy pierwiastków, z których złożone są te związki, należy podkreślić, że wszystkie najpospolitsze pierwiastki naszego otoczenia mogą być składnikami nietylko samej żywej materji ale i organizmów wogóle. Wynika to z zestawienia składu kory ziemi, wody oceanów i innych zbiorowisk wodnych i atmosfery z jednej strony, a ciała ludzkiego z drugiej.

% zawartości w otoczeniu
według Clarke'a
% zawartości w ciele zwierzęciem
według Sherman'a
Otlen 50,02% 65%
Cwęgiel 0,18% 18%
Hwodór 0,95% 10%
Nazot 0,03% 3%
Cawapń 3,47% 2%
Pfosfor 0,12% 1%
Kpotas 2,88% 0,35%
Ssiarka 0,11% 0,25%
Nasód 2,36% 0,15%
Clchlor 0,2% 0,15%
Mgmagnez 2,08% 0,05%
Feżelazo 4,18% 0,004%
Jjod ślady ślady[1]
Ffluor 0,1% ślady
Sikrzem 27,74% ślady
Alglin 7,85% 0
Titytan 0,46% 0
Brbrom 0,008% (w wodzie morskiej) 0
Bbar 0,08% 0
Mnmangan 0,08% znikome ślady
Srstront 0,02% 0
Inne pierwiastki razem—0,47% Li—lit znikome ślady
As—arsen
Inne pierwiastki0
  1. Według Abderbaldena z pierwiastków tych zawartość jodu waha się pomiędzy 0,00976 i 0,00032 na 1000,0 tarczycy, albo płuc, zawartość manganu dosięga (w wątrobie kury) aż do 0,000416%, dość znaczna stosunkowo jest zawartość krzemu, w suchych włosach aż do 0,5%, w pępowinie (suchej) 0,015%.