Strona:PL Karol Miarka - Kantyczki 03.djvu/181

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została skorygowana.lVarA = \lyricmode { ta no -- wi -- na, Mów gdzie jest ta Dzie -- ci -- na, Byś -- my tam po -- bie -- że -- li i uj -- rze -- li. }

sVarArep = { d8 c bes([a]) bes4 | g \stemUp bes \stemNeutral d | c8 bes a([g]) a4 | f a c | bes8 a g4 g | \stemUp bes e, g | f2 r4 }

\paper { #(set-paper-size "a4")
 oddHeaderMarkup = \evenHeaderMarkup }
\header { tagline = ##f }
\version "2.18.2"
\score {
\midi {  }
\layout { line-width = #180
indent = 0\cm}
\new Staff { \clef "violin" \key d \minor \override Staff.TimeSignature #'transparent = ##t \time 3/4 \autoBeamOff \relative f'' { \repeat volta 2 { \sVarArep } } }
  \addlyrics { \small \lVarA } }

ta nowina, Mów gdzie jest ta Dziecina, * Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

Jeżeli mię z wiarą słuchać będziecie, * Z tą duszy ofiarą Zbawcę znajdziecie. * Jak miła itd.

Marya powiła Syna Bożego, * Pokłonem uczciła jako Takiego. * Jak miła itd.

Którego zrodziła, Bogiem uznała, * I Panną jak była, Panną została. * Jak miła itd.

Pasterzom wesele Anioł zwiastował, * Że w ludzkiem Bóg ciele już się znajdował. * Jak miła itd.

Z Aniołem Anieli Jego chwalili, * Nam ludziom weseli pokój głosili. * Jak miła itd.


PIEŚŃ  173.

Wesołą nowinę, bracia słuchajcie; * Niebieską Dziecinę ze mną witajcie; * Jak miła ta nowina! * Mów, gdzie jest ta Dziecina, * Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.

Bogu chwałę wznoszą na wyso-