Strona:PL Kantyczki czyli Zbiór najpiękniejszych kolęd i pastorałek.djvu/013

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.
  3.

  Anieli w niebie śpiewają, Bogu cześć, chwałę oddają; wesele opowiadają, wszemu światu znać dawają, Kolęda.
  Narodził się nam Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel. Izajasz prorokował, że się z Panny narodzić miał. Kolęda.
  Otóż się nam już narodził, by świat z grzechów wyswobodził. Anioł pasterzom objawił, że się na świat Jezus zjawił. Kolęda.
  W Betlejem, żydowskim mieście, tam się do Niego pośpieszcie; leży w żłobie łzy roniący, Zbawiciel nasz wszechmogący. Kolęda.
  Śpiewajmy Mu nowe pienie, za to Jego narodzenie: Cześć Bogu na wysokości, pokój ludziom na niskości. Kolęda.
  Tę kolędę sam Bóg z nieba światu daje, którym trzeba. Trzej królowie przyjechali, po kolędzie dary dali. Kolęda.
  Dziś kolędę i pasterze, Panu dają a Pan bierze. I Matuchna tego Pana, jest kolędą Symeona, Kolęda.