Strona:PL Kantyczki czyli Zbiór najpiękniejszych kolęd i pastorałek.djvu/009

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została przepisana.

  Żeś nam dziś jedynego, zesłał Syna swojego. Chwała bądź itd.
  Na Graduał. (Śpiewa się kolędę).
  Wierzę w Boga jedynego, Ojca Wszechmogącego, który dał wszystkim rzeczom istnienie, przez słowa wymówienie: „Stań się!” i stało się.
  Wierzę i w Syna Jego, Ojcu współistotnego. Ten z Ducha najświętszego wcielony, dla nas jest narodzony, z Maryi Dziewicy.
  Na Offertorium. (Śpiewa się kolędę).
  Na Sanctus. Bezustannymi głosy, wyśpiewujmy w niebiosy: Święty Bóg, święty, święty w istności, w dziełach swej wszechmocności, Pan zastępów, mocy.
  Pełne są Jego chwały, niebo, ziemia, świat cały. Majestat niczym nieogarniony, rozumem niezgłębiony, myślą niepojęty.
  Po Podniesieniu. Cześć Ci Boską dajemy, o Jezu, i wierzymy, żeś tu jest w chleba, wina osobie, ten sam, coś leżał w żłobie, dla nas narodzony.