Strona:PL Józef Ignacy Kraszewski - Boży gniew 03.djvu/209

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została uwierzytelniona.

  Leszczyński, który wcale pyszałka szalonego nie szczędził, mimowoli się przeżegnał.
  — Nie chce mi się własnym uszom wierzyć — rzekł. Jakież to zasługi panu podkanclerzemu do buławy dają prawa? Byłoby to z pokrzywdzeniem innych... Król nigdy tego uczynić nie może, bo-by sądzono, że się waćpana nastraszył.
  Podkauclerzy odparł zuchwale:
  Woluo sądzić jak się komu podoba, ale chce-li król, aby mógł i o sejm i o wojsko i o pobory spokojnym być — niech mi da buławę, inaczej... inaczej ja nie ręczę, czy kto wzburzoną szlachtę poskromić potrafi.
  Kanclerz nie chciał się w rozprawy wdawać; spytał tylko:
  — Rozważyłeś to, panie podkanclerzy? mam tę odpowiedź królowi JMci dać w jego imieniu?
  — Nie cofam jej i nie cofnę — zawołał dumnie Radziejowski — albo buława, lub — nic.
  Zdumienie było wielkie, król osłupiał; Marya Ludwika posłała sekretarza Desnoyers, aby do niej prosił Radziejowskiego.
  Nadzwyczajna pobłażliwość i dobroć króla, zamiast opamiętać szaleńca, uczyniły go stokroć śmielszym. Śmiał się i szydził, a Dębickiemu zaręczał, że buławę dostanie.
  Gdy się to rozeszło pomiędzy obecnymi w Warszawie senatorami, wierzyć nie chciano