Przejdź do zawartości

Strona:PL Edward Nowakowski-Kazanie o czci św. Józefa w dzień konsekracyi kościoła OO Karmelitów bosych.pdf/17

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Ta strona została uwierzytelniona.

swą wraz ze św. Józefem, przez wszystkie czasy Waszej Excelencyi, nasz Dobry Pasterzu — błogosławić będą.
I wy wszyscy nakoniec, którzy pragniecie umierać w łasce Bożej szczęśliwie, idźcie do Józefa, a On jako osobliwy patron umierających, będzie wam w ostatniej chwili przejścia waszego do wieczności pomocą zbawienną.
A więc moi najmilsi w Chrystusie Bracia i Siostry pobożne — idźmy wszyscy do Józefa, jeśli chcemy zabezpieczyć sprawę zbawienia naszego.
Idźmy do św. Józefa z największą poufałością i zaufaniem, jako dziatki do najczulszego ojca, przełóżmy mu nasze potrzeby, nasze słabości, nasze cierpienia, naszą nędzę, a On wszystkiemu zaradzi, bo ma moc ku temu od Boga mu daną.
Idźmy do Niego drogą sprawiedliwości i pobożności jako prawdziwi jego czciciele i prośmy, żeby zawsze raczył opiekować się nami i wyjednał wytrwałość w dobrych postanowieniach naszych.
Idźmy do Niego w czystości sumienia i z zamiłowaniem cnoty.
Idźmy do Niego z najczystszymi zamiarami zjednania sobie łask Boskich.
Idźmy do Niego także drogą dobrych i miłosiernych uczynków, wspierając biednych w potrzebie, aby On nas miłosierdziu Boskiemu zalecił. Miłosierni bowiem tylko — miłosierdzia dostąpią.

II.

Ale, Moi Najłaskawsi, żebyśmy dobrze poznali, należycie ocenili te wielkie i zbawienne i uszczęśliwiające tajemnice religii naszej świętej i z nich skorzystali dla dobra dusz naszych, niezbędną, konieczną jest rzeczą, żeby pobożność nasza do św. Józefa nie była pozorna, fałszywa, faryzeuszowska — Boże chroń nas od tego — żebyśmy nietylko pamiętali o naszem przeznaczeniu do życia wiecznego w niebie, ale, żebyśmy się także najusilniej, najszczerzej, z zupełnem poświęceniem się, naśladując św. Józefa, starali życie nasze wedle praw Boskich skierować do tego przeznaczenia naszego.
Ci bowiem, którzy tu na ziemi zakładają cel swego istnienia, którzy zajęci głównie doczesnymi sprawami tego świata, tacy o to się tylko starają, o to przedewszystkiem się troszczą, co im może dopomódz do tych ich spraw ziemskich, i to tylko ich obchodzi,