Strona:PL Dzieła Cyprjana Norwida (Pini).djvu/085

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.

  Mówiono do mnie, acz innemi słowy,
  Że z zapomnienia byt powstaje nowy.
  O słodki bycie! W szczęścia niepamięci
  Kiedy się tobie przypatruję bliżej,
  Ty — bez uczucia, wolny trosk i chęci —
  Zdajesz się wszego człowieczeństwa wyżej.

  Jeżeli jesteś — jeśli czuwasz?... Bycie!
  Co ani zbawić ani umiesz zdradzić,
  Dlategoś stanął na doświadczeń szczycie,
  By nie umierać z nami, ale radzić.
  Przeklęte rady!...

  Jeszcze, jeszcze — może
  I na tej ziemi, choć jest kału stekiem,
  Znajdzie się kilka rzeczy wielkich: morze,
  I to, co mędrcy nazywają wiekiem,
  I pączek róży, wreszcie grób, a przed nim
  Wszystko, co śmieszném zowią i powszedniém,
  I to, co wielkie nosi imię, wszystko!
  I cała ziemia wielką jest artystką.

  Artyzmu ziemi byłem zwolennikiem,
  Na wielkie morze i dziś patrzeć lubię,
  Na pączek róży także, lubo z nikim,
  I w doczesności się pijanej gubię,
  Nie śmiejąc wiekiem nazwać i osądzić,
  Że taki ogrom czasu można błądzić.

  A w grobie moim widzę podobieństwa...
  Bo jakże mało będzie ze mnie: popiół,
  Ni to radości godła, ni męczeństwa,
  Ni tego słowa nad grobowcem: «dopiął!»
  Ni róży polnej, — nic, krom jednej z wiela
  Tajemnic Pańskich znaku Zbawiciela.

  Ludwiku, tobie zwykłem był spowiadać
  Niedokończonych mar ogromne dzieje.
  Widziałeś skrzydła — przyszło mi upadać,
  Lecz jeszcze upaść nie jest czas — i dnieje —
  I widzę obłok z runem bardzo białém;
  Jeżeli ten jest, bracie, będę stałym.

  Jak mało rzeczy pewnych jest na ziemi!
  Na każdą słodycz można rzucić prochy,
  Na boleść trudniej, lecz się złączy z niemi.
  Obiedwie córy z jednejże macochy,
  I obie ku nam lecą z uściśnieniem,
  Jak pokrewieństwo — czem? Niezrozumieniem.

  A jednak ziemi kląć nie będę wcześnie,
  Stanę się dla niej, czem się dla mnie stała;
  Nie jestem duchem, więc się czasem weśnię
  I kilka moich dni odrobię z ciała,
  Z umiejętności tak kosztownej, trudu,
  Co ludziom wschodzi, kwitnie mimo ludu.

  Że w rzeczach, które człowiek przedsiębierze,
  Jest pewna cząstka, pewny cień własności,
  To moją będzie myśl o zgasłem «wierzę»;
  Bo odwyknąłem w szczęście mieć ufności,
  Bo z wiarą w jesień, tem północy godłem,
  Na każdy listek patrzę... Bo się zwiodłem!

  Co tobie powiem i co właśnie piszę,
  Co ukleconym zowię sfer obrotem.
  To jeszcze starczy na czas, nim usłyszę
  Anioła, wielkim mówiącego grzmotem.
  I dnie opuszczać będę, jak klawisze,
  Kiedy je smutny dotknął z nawyknienia,
  A nie śmie ciszy zbudzić — i — cierpienia.


  21. TO RZECZ LUDZKA!...[1].
  Surge ai mortali per diverse foci
  La lucerna del mondo; ma da quella,
  Che quattro cerchi giunge con tre croci,
  Con miglior corso e con migliore stella
  Esce congiunta, e la mondana cera
  Più a suo modo tempera e suggella.
  Dante «Paradiso».

  — Wszystko mi tu łamkie, kruche,
  Gdzie obrócę dłoń, ruina.
  Wieją wiatry na posuchę,
  Na posuchę ilknie ślina.

  1. Od autora do redakcji «Biblioteki Warszawskiej». Proszę Redakcji o zachowanie prowincjonalizmów, jakich użyłem w wyrażeniach: iłknie, ślina, dwa roki, pięć roków, rozesnuł się do czysta itd., jeśli niniejsze pismo może jej być przydatnem. Jakoteż: o dołączenie w polskiem, co z Dantego wziąłem za dewizę, bo różnie strofę tę tłumaczą, a ja rozumiem, iż «trzy krzyże» i to światło, na ziemię działające, nie z astronomicznych tylko przyczyn (jako komentator Artaud chce rozumieć), lecz w religijnym użył stylu; zwłaszcza, iż iskra (poca favilla), o której wpierw wspomina, i z której światło to wywodzi, następną strofę zaczynając, najwyraźniej w przeności jest użytą.
   Ja dewizę tłumaczę, jak następuje:

   — Nad śmiertelnemi przez rozliczne ujścia
   Światowa jasność wznosi się: lecz ówdzie,
   Gdzie cztery koła w trzy się krzyże łączą,
   Wnikając, hojniej rozsypuje promień
   I, miazgę świata coraz czyniąc miększą,
   Urabia wedle przyzwoitszych kształtów...
   Dante. (P. P.).


   W przekładzie E. Porębowicza brzmi ten ustęp:

   Przez rozmaite bramy lampa świata
   Wschodzi śmiertelnym, lecz onym zaworem,
   Co cztery kręgi w troje krzyżów splata,
   Pod lepszą gwiazdą, ruchem bardziej skorym
   Krok swój posuwa; w naszej ziemskiej glinie
   Umiarkowańszym odbija się wzorem.