Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/47

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została uwierzytelniona.

 

Roskolników ...... 100.000 głów, czyli 1.1 %
Ormian ........ 30.000 0.5
Mahometan ...... 50.000 0.6
Podług stanów:
Szlachty ....... 725.000 8
Mieszczan ....... 500.000 5.7
Żydów ........ 900.000 10.2
Włościan ....... 6.365.000 72.0

U prof. Kleczyńskiego znalazłem zliczone: ludność dyecezyi krakowskiej z r. 1787 i dyecezyi płockiej z r. 1778. Wobec powyższych cyfr ogólnych dane prof. Kleczyńskiego mniej nas na tem miejscu mogą obchodzić, zanotuję więc tylko szczegół, że w dyecezyi pierwszej wykaz stwierdza 93% katolików i 7.11% Żydów, w dyecezyi drugiej 92.8% katolików i 5.7% Żydów. To znaczyłoby, że jak dzisiaj, tak i dawniej w granicach dawnej Rzeczypospolitej Żydzi mniej gęsto zamieszkiwali dzielnice etnograficznie polskie; chętniej natomiast sadowili się i sadowią na ziemiach ruskich.Przy pisaniu niniejszego szkicu korzystaliśmy z następujących rozpraw i źródeł:
Czyński Edward. „Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności polskiej“ (Wisła, 1887, zeszyt I—VI).
Andrzej Ś. „Z powodu artykułu p. Czyńskiego“ (Wisła, tom II, 1888).
Stefan Ramułt. „Statystyka ludności kaszubskiej“. Kraków, 1899.
Stefan Komornicki. „Polska na Zachodzie“. Część I. Lwów, 1894.
Dr. Franz Tetzner. Die Slawen in Deutschland. Braunschweig, 1902.
Dr. Nadmorski. „Ludność polska w Prusach Zachodnich“. (Pamiętnik Fizyograficzny, tom IX, 1889).
Tadeusz Korzon. „Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta“. Warszawa, 1897.
Witold Załęski. „Królestwo Polskie pod względem statystycznym“. Część I, Warszawa, 1900,
Franc. Olszewski. „Ilu na jest?“ („Kalendarz katolicki“, r. 1901).
Ludw. Straszewicz. „Ilu nas jest?“ („Miesięcznik Kuryera Polskiego“, Warszawa, 1900).
R. Dmowski. „Wychodźtwo i osadnictwo“. Część I. Lwów, 1900.
P. Panek. „Polacy w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej“. Lwów, 1899.
Stefan Barszczewski. „Polacy w Ameryce“. Warszawa, 1902.
J. Siemiradzki. „Szlakiem wychodźców“. Warszawa, 1899. („Bibl. dzieł. wybor.“).
Harwot Jerzy prof. „Cieszyn i ziemia cieszyńska“. Przemyśl, 1893.
B.K.Świda. „Odrodzenie Szląska“. Cieszyn 1894.