Strona:Opis ziem zamieszkanych przez Polaków 1.djvu/395

Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ta strona została przepisana.


wśród ludności polskiej i udziale w nim pojedyńczych stanów. W tablicy poniższej zestawiamy ze sobą cyfry, charakteryzujące działalność i znaczenie spółek poznańskich i zachodnio-pruskich, według sprawozdania za rok 1902.

Wyszczególnienie W. Księstwo
Poznańskie
Prusy
Zachodnie
Liczba ludności polskiej w r. 1900
spółek w r. 1902
członków spółek wogóle
właśc. ziemskich
gospodarzy
dzierżawców
ogółem rolników
przemysł. z włas-
nością nieruchomą
przemysł. bez wła-
sności nieruchomej
przemysłowców
ogółem
z innych zawodów
z własn. nieruch.
z innych zawodów
bez własn. nieruch.
z innych zawodów
wogóle
których zawodu
nie oznaczono
Suma „udziałów”
oszczędności („depozytów”)
1,156,866
103
44,913
805
23,128
946
24,879

5,040

3,057

8,097

2,660

2,369

5,029

6,657
7,489,450 mk
39,413,522
546,321
34
17,222
151
8,617
176
8,944

1,653

727

2,380

615

584

1,199

4,750
1,729,220 mk
9,864,766

Wśród spółek zachodnio-pruskich, jak i poznańskich, stanowią ogromną większość banki ludowe i kasy oszczędności. Spółek zarobkowych i spożywczych, należących do związku, jest stosunkowo niewiele, ogółem 15, z tych 2 w Prusach Zachodnich. Nadto istnieje w Prusach Zachodnich 7 spółek, nie należących do związku, w tej liczbie 2 banki ludowe, 1 spółka budowlana, 2 rolniczo-parcelacyjne, 1 rolniczo-spożywcza, 1 kupiecka.