Strona:Obraz literatury powszechnej tom I.djvu/331

  Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
  Ta strona została skorygowana.
  —   317   —


  2) Wiersz panegiryczny na konsulat Olibryusza i Probina (r. 395 po Chr.)
  Poeta zwraca się najprzód do słońca i wzywa je, żeby z powodu mianowania nowych konsulów, żywszem zaświeciło światłem; następnie przypomina wielkość rodu Anicyuszów, z którego Olibryusz i Probin pochodzą:

  Tych fortuna wątpliwym nie łudzi faworem,
  Ani wie, co to zmiennym zbaczać od nich torem,
  Lecz stały honor całe rodzeństwo obchodzi,
  Kogo tkniesz z tego domu, z konsula się rodzi.
  Po urzędach chwalebni liczą się przodkowie,
  Równym wraz idą śladem zacni potomkowie.
  Nikt się z niemi nie równa, chociaż Rzym i z bitnych
  I z wielu się zaszczyca domów starożytnych.
  Każdy Anicyuszom z nich pierwszy plac dawa,
  Dość mają do drugiego dobijać się prawa.

  W dalszym ciągu opiewa zasługi Probusa, ojca nowych konsulów, i chwali go szczególniej za hojność, o której tak się wyraża:

  Szczodra ona prawica, sypiąc drogie dary,
  Rzeki przeszła iberskie, brył złotych pieczary.
  Nie tyle Tagus toczy bogactw w swoim biegu,
  Ani tak wiele kruszców na Hermowym brzegu
  Da się widzieć lub w onym przesławnym Paktolu[1]
  Co na lidyjskiem złoto rozpościera polu.
  Nie zdołam, by mi usta brzmiały tysiąc słowy,
  By napełnił całego duch Apolinowy,
  Nie zdołam Probusowe wypowiedzieć dzieła.
  Wielą rządził on państwy, wiele razy była
  Pierwsza zdana mu godność, gdy i Afrykany
  I Włochy w swojej władzy trzymał i Słowiany.
  Przeszli ojca synowie i ci tylko sami
  Słusznie nazwać się mogą ojca zwyciężcami.
  Kiedyż bowiem tak nieba pomyślne zdarzyły
  By dwom braciom młodziuchnym ten urząd zleciły?...
  Poczynają tam zawód, kędy meta drugim,
  Co ledwie starzy mają przy staraniu długiém.
  Wprzód u kresu stawają, niźli wiek im młody
  Siejącym się mchem wdzięcznie przyprószy jagody.
  Naucz mię, Melpomeno, naucz słodką mową,
  Co za bóg ich zaszczycił godnością takową?

  W odpowiedzi na to pytanie tłómaczy poeta, jak Roma (Rzym) w postaci nadobnej niewiasty udaje się w majestacie monarszym do obozu cesarza Teodozyusza i przypominając mu zalety młodzieńców i zasługi ich ojca, prosi, żeby im urząd kon-
  1. Hermos i Paktol rzeki w Lidyi, toczące piasek złoty.