Strona:Manifest Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.djvu/24

    Z Wikiźródeł, wolnej biblioteki
    Ta strona została uwierzytelniona.

    dzieńskiéj. Dzięgielewski Jan z Płockiego. Jasieński Franciszek Piotr ze Żmudzi. Jabłoński Józef Alexander z woje. Mazowieckiego. Krzyżanowski Tomasz z woje. Krakowskiego. Mazurkiewicz Wincenty z cyr. Tarnowskiego. Mazurkiewicz Bonawentura z Kaliskiego. Mochort Ludwik z gub. Wołyńskiéj. Odynecki Tomasz z Podola. Odynecki Antoni z Podola. Pfeiffer Jan ze Lwowa. Piotrowski Sylwester Edward z Litwy. Pieńkowski Kazimierz z Augustow. Rawski Wincenty z Ukrainy. Raczukajtys Jerzy z Augustowskiego. Sabbatyn Władysław z gub. Podolskiéj. Sabbatyn Kaz. z gubernii Podolskiéj. Szaładajski Józef z Mazowieckiego. Sokolnik Mateusz z gub. Wilenskiéj. Skalski Józef z Augustowskiego. Underowicz Adam z gub. Wileńskiéj. Zieliński Sabin z Lubelskiego. Leśniowolski Juljan z Galicji. Postempski Karól Gustaw z gub. Podolskiéj. Chróściński Felicyan Ludgard z woje. Krakowskiego. Guzowski Andrzéj z Podlaskiego. Gucki Leopold z Mazowieckiego. Jemiołowski Piotr z Ukrainy. Sumiński Rajmond z gub. Wołyńskiéj. Staniewicz Sylwester z gub. Wileńskiéj. Skrzycki Józef z gub. Mińskiéj. Wollszleger Kornell. Celiński Paweł z Podlaskiego. Pokrzywnicki Antoni z Kaliskiego. Zaleski Jan Alexander z gub. Mohilewskiéj. Sawicki Konstanty. Dydziul Wincenty. Stoblewski Józef. Lutkiewicz Otton. Osuchowski Ignacy. Peranowski Adryan. Zaremba Antoni. Tomaszewski Wincenty. Babiański Wincenty. Rozmarynowski Tomasz. Bohdanowicz Alexander. Pausza Alexander. Pausza Adam. Korsak Juliusz. Kulesza Adam. Nobis Kazimierz. Zawistowski Kazimierz. Wiliński Ignacy. Białkowski Alfons z Poznańskiego. Dębski Stanisław z Warszawy. Lipiński Wincenty z Podlaskiego. Przysiecki Antoni z gub. Mińskiéj. Wyganowski Lucyan z obw. Białostockiego. Żyliński Leon z Podola. Markowski Leon z obw. Białostockiego. Jassudowicz Maciéj. Laskowicz Łukasz z Płockiego. Studziński Aleksander z Lubelskiego. Barciński Jan z Lubelskiego. Radliński Andrzéj. Górski Józef. Kojsiewicz Adolf Protazyr Ostrowski Jan. Czerniewicz Piotr. Jasielski Karól. Tylski Wiktor. Celiński Ludwik. Izdebski Zenon. Stobiecki Lucyan z cyr. Tarnowskiego. Biergiel Zygmunt. Fijałkowski Jakób. Rozengarten Alexander z Warszawy. Prześlakowski Leon. Tecław Franciszek Ta-